Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2007

Eftertraktade ingenjörer får jobb – flest i konsultbranschen

En tredjedel av alla nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer och högskole­ingenjörer från KTH arbetar som konsulter. Examensarbetet är den främsta inkörs­porten till jobben. Hela 98 procent har arbete ett par år efter examen. Det visar KTHs första karriär­rapport.

– Vi vill vara säkra på att våra studenter får bra jobb. Dessutom är det viktigt att vi knyter kontakter med våra unga alumner och med företagen. Det kan resultera i fler gästföreläsare från näringslivet, mer projektarbeten och fler praktikfall, säger Eric Giertz, vice rektor på KTH och chef för Näringslivssamverkan.

Rapporten omfattar utexaminerade från åren 2004 och 2005 och visar att mer än 40 procent har fått arbete redan före examen. Ytterligare 30 procent är anställda inom tre månader efter examen. Bara två procent av de tillfrågade har inte etablerat sig på arbetsmarknaden. En del har frivilligt valt en annan väg.

– Examensarbetet är en viktig entrébiljett till arbetslivet. Var fjärde civilingenjör och var sjätte högskoleingenjör fick sitt första arbete via examensarbetet. Mot den bakgrunden finns det anledning att inte bara slå vakt om de näringslivsanknutna examensarbetena i våra ingenjörsutbildningar, utan även undersöka hur de kan utvecklas och förädlas, säger Eric Giertz.

Nästan fyra femtedelar av studenterna skulle med säkerhet välja KTH igen om de skulle välja högskola eller universitet i dag. Cirka tio procent av de tillfrågade har svarat att de har en chefsposition redan två år efter examen. Nästan hälften leder andra i sitt arbete.

– Vi vet att en ingenjörsutbildning är den kanske vanligaste bakgrunden för chefer i svensk industri. Enligt Veckans Affärers genomgång – för något år sedan – ­kommer fler av börsens VDar från KTH, än från något annat lärosäte, säger Eric Giertz.

Många civilingenjörer börjar tidigt göra karriär. Det är en trolig förklaring till att relativt många uppger att de skulle ha velat ha mer utbildning i klassiska chefsämnen som projektledning, ekonomi, ledarskap och juridik i sin utbildning på KTH. När civilingen­jö­r­utbildningen nu utökas från 4,5 till 5 år, skapas utrymme för att tillgodose dessa behov.

I fortsättningen ska alla som examineras från KTH följas upp. Undersökningen är ett viktigt underlag för skolchefer, grundutbildningsansvariga, programansvariga, kursansvariga, studierektorer, studievägledare och lärare som strävar efter att bygga upp utbildningar med stark anknytning till studenternas framtida yrkesval och karriär. Även studenterna själva har behållning av den, liksom deras framtida arbetsgivare.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Eric Giertz, vice rektor, tel: 08-790 87 36, 070-811 34 01, egiertz@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera