Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

VINNOVA-pengar till Högskolan VästForskarskola, FoU-centra och industri knyts samman i nytt projekt

Högskolan Väst har i hård konkurrens fått pengar från VINNOVA för att förbättra forskningssamarbetet mellan svensk verkstadsindustri och akademi. Under fyra år satsar myndigheten tio miljoner kronor på VERA – ett projekt som ska stärka samarbetet mellan forskarskolan CAPE, Produktionstekniskt centrum i Trollhättan och Chalmers kompetenscentrum för metallers bearbetning.

Med VERA-projektet befäster Högskolan Väst det samarbete med partners som Chalmers, Produktion i Väst och olika FoU-centra som högskolans industriprocessforskare byggt upp under de senaste åren. Högskolans roll i VERA blir att ansvara för det operativa arbetet, inklusive projektledningen.

Av de 17 som ansökte om medel från VINNOVA:s VINNPRO-program fick endast fyra bifall.
– Jag visste att vi hade en bra ansökan och att det vi vill åstadkomma stämmer väl in med VINNOVA:s mål, men jag hade ändå inte räknat med detta. Att vi klarade oss så bra i den rådande konkurrensen gläder jag mig särskilt åt, säger docent Per Nylén, drivande i högskolans produktionsteknikforskning och blivande projektledare för VERA.
– Med den här framgången har vi tagit ytterligare ett steg framåt för att etablera vår vitala forskningsmiljö i industriprocesser, säger rektor Lars Ekedahl.

Utgångspunkten i VERA, som står för “Fördjupad internationell samverkan för framstående forskning mellan svensk VERkstadsindustri och Akademi” är att det behövs en effektivare samverkan mellan näringsliv och akademi och en bättre tillgång till internationell spetskompetens för att svensk tillverkningsindustri ska behålla sin konkurrenskraft. VERA:s fokus ligger på utvecklingen av materialpåverkande tillverkningsprocesser såsom skärande bearbetning, termisk sprutning och svetsning. Via tre centrumbildningar – Metal Cutting Research and Development Centre (MCR) på Chalmers, Produktionstekniskt centrum i Trollhättan och forskarskolan CAPE – ska industriella och akademiska partners erbjudas mötesplatser med möjlighet till gemensamt resursutnyttjande. Projektet har tre övergripande mål: att utveckla det internationella forskningssamarbetet, förbättra samverkan och rörligheten mellan näringslivet och akademi och att öka intresset för teknikutbildning – särskilt bland kvinnor.
Per Nylén räknar med att projektet, i första hand genom det internationella utbytet, ska ha kommit igång redan vid årsskiftet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Per Nylén, tel: 0520 – 22 33 58, mobil: 0733 – 97 50 61, per.nylen@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera