Tema

Temadagar om den trendiga tvärvetenskapen

Tvärvetenskapligt samarbete är ett inneord, som ofta används när man talar om vetenskapliga ideal idag. Samtidigt ses det alltmer som en möjlighet för humanistisk forskning att fortsätta hålla högsta kvalitet när anslagen minskar och doktoranderna blir färre. Men vad är tvärvetenskap och hur får man ett samarbete över ämnesgränserna att fungera väl? Den 4-5 oktober arrangeras temadagar i Engelska parken där Tvärvetenskap som vetenskap diskuteras, såväl ur teoretisk som ur praktisk synvinkel.

I en tid då vi ställs inför flera existentiella, social och politiska utmaningar står det klart att ingen enskild vetenskaplig disciplin eller metod är tillräcklig för att lösa samhällsproblemen. Samarbete måste därför sökas mellan olika vetenskapsområden och mellan olika analysmetoder. Tvärvetenskap har blivit ett nyckelord hos många finansiärer, men vad man egentligen menar med tvärvetenskap är ofta oklart. Årets temadagar den 4-5 oktober i Engelska parken fokuserar på frågan om vad tvärvetenskap är och hur man uppnår ett bra samarbete.

Temadagarna arrangeras av SALT (Forum for Advanced Studies in Arts, Languages and Theology), som bland annat regelbundet samlar studenter, doktorander, forskare och lärare till gemensamma samtal om angelägna ämnen.

Den första dagen inleder professor Paisley Livingston från Lingnan University, Hong Kong, och professor Sudipta Kaviraj från Colombia University, New York – två högt ansedda forskare inom tvärvetenskaplig humaniora. Dag två ägnas åt fortsatt diskussion mellan dem och Engelska parkens forskare. Finns det ett gemensamt språk inom humanvetenskaperna, eller finns det språkliga hinder att överbrygga mellan de olika disciplinerna? På eftermiddagen handlar diskussionen om möjligheten att värdera tvärvetenskapliga projekt från finansiärernas sida. Här deltar prorektor Kerstin Sahlin, och representanter för Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, STINT (Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education) och SISTER (Swedish Institute for Studies in Education and Research). SALTs doktorandforum, som står bakom eftermiddagens program, deltar också.

SALT är en plattform för samarbete och internationalisering av tvärvetenskaplig, fakultetsövergripande forskning och högre utbildning vid de tre fakulteterna inom Engelska parken.

Journalister hälsas välkomna att delta i temadagarna.

Plats: Ihresalen, Engelska parken
Tid 4-5 oktober, kl. 10.15-16 (till 17.00 dag 2)

Program finns här: http://www.engelskaparken.uu.se/salt/?sida=9

Kontaktinformation
Kontaktpersoner: Anna-Pya Sjödin, forskare, tel: 018-471 68 46, e-post: annapya.sjodin@lingfil.uu.se eller Gunnel Cederlöf (ansvarig SALT), tel: 018-471 15 43, e-post: Gunnel.Cederlof@hist.uu.se alternativt salt@engelskaparken.se

Temadagar om den trendiga tvärvetenskapen

 lästid ~ 1 min