Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Svenska skogsforskare med och delar på 18 miljoner euro

ERA-Net progammet Wood Wisdom delar ut drygt 18 miljoner euro till skog och träfiberforskning under åren 2008 till 2010. I de 16 projekt som beviljas medel i hård konkurrens finns flera svenska forskare med.

– Det är glädjande att forskare från Sverige är med i hela av de projekt som beviljas medel och extra roligt att sex stycken av de utvalda har forskningsverksamheter som Formas stödjer, säger Rolf Annerberg, generaldirektör på Formas.

I Wood Wisdom ingår förutom Sverige, Danmark Finland, Frankrike, Norge Tyskland och Österrike. Formas och VINNOVA svarar för finansieringen av de svenska forskarna – Formas för den mer grundforskningsinriktade delen och VINNOVA för den mer tillämpade och industriella delen. Formas bidrar med 15 miljoner kronor under perioden.

De sex Formasprojekten är:

Träfibrers strukturegenskaper och effekt på egenskaper hos träfiberbaserade material: 3-D karaktärisering och modellering, Stina Svensson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för Bildanalys, stina@cb.uu.se,
+46 18 471 34 65

Modifiering av struktur och egenskap hos aspens hemicellulosa, Ewa Mellerowicz,Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, ewa.mellerowicz@genfys.slu.se, +46 90 786 8367

Framtida förpackningsmaterial baserade på biokompositer av nanocellulosa och hemicellulosa, STFI-Packfors/Chalmers filmer, Lennart Salmén, STFI-Packforsk, lennart.salmen@stfi.se, +46 8 6767340

FiberSurf – nya bioteknologiska verktyg för modifiering och analys av träfiber, Harry Brumer, Institutionen för Bioteknologi, KTH, harry@biotech.kth.se, + 46 8 5537 8367

Ny teknologi för förbättrad information om virkesresurser – utveckling av ett integrerat informationssystem, Johan Holmgren, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, Johan.Holmgren@resgeom.slu.se, +46 90 7868602

Vedbildning under varierande miljöförhållanden,
Sune Linder, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap,
SLU, sune.linder@ess.slu.se; +46 40 415162

I november 2006 öppnade Woodwisdom-Net sin första utlysning. Utlysningen skedde i två steg. Första steget var en inbjudan till skisser på forskningskonsortier med forskare från minst tre Woodwisdom-Net länder representerade.

Totalt inkom 70 konsortieskisser med ett sökt belopp motsvarande ca 500 Mkr fördelat på 335 forskare och företag. Av dessa inbjöds 44 konsortier att komma in med fullständiga ansökningar i steg 2. Urvalet gjordes av Woodwisdom-Net. Till steg 2, kom 42 fullständiga konsortieansökningar in, varav 14 stycken låg inom den mer grundforskningsinriktade delen. Tretton av dessa ansökningar hade svenskt forskningsdeltagande. Fyra projekt inom den tillämpade delen av utlysningen med industriell/privat medfinansiering bedömdes också ligga inom Formas ansvarsområde.

Mer information om utlysningen finns på http://www.woodwisdom.net/programmes/

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Forskningssekreterare Jan Svensson, jan.svensson@formas.se
Presschef Emilie von Essen, eve@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera