Artikel från Uppsala universitet
9 oktober 2007

Miljöetik med existentiell förankring

I miljödebatten har kristna föreställningar om människan och naturen ibland kritiserats och setts som en av orsakerna till den ekologiska krisen. Teologen Kerstin Andersson har i sin avhandling i etik utarbetat ett eget förslag till hur man i en kristen teologisk miljöetik kan möta utmaningen och ge miljöfrågorna en existentiell förankring. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 28 september.

I avhandlingen granskar Kerstin Andersson tre teologers försök att möta den utmaning som miljöproblemen innebär. Socialetikern Larry Rasmussen, befrielseteologen Leonardo Boff och den ekofeministiska teologen Rosemary Radford Ruether är samtliga inflytelserika forskare, som på var sitt sätt har kritiskt granskat de idéer i den kristna trosläran som de anser har haft negativa konsekvenser för människans relation till naturen. Men de har också lyft fram element inom den kristna idétraditionen som kan bidra till att hantera miljöproblemen.

– Till exempel har idéer om människan som skapelsens krona och människans herrvälde över naturen haft negativa konsekvenser. Men mötet mellan modern ekologi och kristen idétradition kan öppna upp för nya positiva tolkningar av relationen mellan människan och naturen inom teologin, säger Kerstin Andersson.

Efter att ha analyserat och granskat de andras idéer har hon utarbetat ett eget förslag till hur den moderna människan kan möta den ekologiska krisen. En särskilt viktig fråga är hur människan idag kan bli motiverad att handla miljömedvetet.

– Människans existentiella utsatthet och främlingskap inför sig själv, Gud och naturen blir, tillsammans med den kristna idén om kärleken till sin nästa och en princip om ekologisk rättvisa, modellens byggstenar. Naturen ges ett egenvärde utan att människovärdet nedprioriteras, förklarar hon.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kerstin Andersson, 018-471 22 95, 076-205 01 59, e-post:
kerstin.andersson@teol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera