9 oktober 2007

LTU-forskare får stöd via Vinnmer

Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter – nu får de första nio kvinnorna inom ramen för Vinnovas program Vinnmer upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands.Frauke Ecke, forskare vid Luleå tekniska universitet, är en av de nio – hon ska till SLU (Sveriges lanbruksuniversitet) i Uppsala för att driva ett projekt som handlar om kopplingen mellan gruvdrift och miljöpåverkan.

I dag råder det stor brist på meriteringsmöjligheter för disputerade forskare, i synnerhet unga kvinnliga forskare missgynnas av de osäkra karriärvägarna. Programmet Vinnmer har som mål att se till att det också framgent kommer att finnas forskarmeriterade individer som kan bli framtida ledare på universitet, högskolor, forskningsinstitut, centrumbildningar och företag.
Närmare 100 kvinnliga disputerade forskare ska under åren 2007-2014 få möjlighet till vidare forskarmeritering. Sammanlagt satsas en halv miljard kronor i programmet, varav drygt 300 miljoner från Vinnova som finansierar upp till halva forskarlönen under tre år.
Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen.

En av dem som nu får ta del av Vinnmers satsning är Frauke Ecke, forskare vid Luleå tekniska universitet, som tidigare bland annat studerat hur livsbetingelserna för en rad arter förändrats efter den stora skogsbranden i Bodträskfors utanför Boden förra sommaren. Tillsammans med åtta forskarkolleger från Uppsala universitet, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet tillhör hon de första nio kvinnliga forskare som nu får möjlighet till vidare meritering.

Frauke Ecke ska under sin tid på SLU studera kopplingen mellan gruvdrift och miljöpåverkan, i synnerhet vad som händer med marken och vattnet. Forskningsprojektet kommer delvis att utföras i befintliga gruvor i Norrbotten men ska också fokusera på hur historisk gruvdrift påverkat miljön, varför Frauke Ecke också kommer att genomföra undersökningar i nedlagda svenska gruvor, bland annat i Bergslagen.

Upplysningar: Frauke Ecke, tel. 0920-49 21 55, 070-345 92 96, frauke.ecke@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera