Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Ljus kan förbättra katalysatorer i bilar

En katalysator är ett ämne som underlättar för att en reaktion ska ske och som inte förbrukas eller förändras av reaktionen. I dagens bilar är katalysatorns främsta uppgift att påverka omvandlingen av kolmonoxid till koldioxid. Ny forskning vid Göteborgs universitet visar nu att ljus kan användas för att påverka avgasreningen.

Ytvetenskap handlar om att studera ytor och de molekyler som sitter på ytorna. Johan Bergeld har studerat hur vanligt vatten beter sig på olika ytor tillsammans med molekyler som syre och kolmonoxid, och hur dessa system påverkas av att bli belysta med ljus. I sin avhandling presenterar han resultat som visar att ljus går att använda för att positivt påverka oxiderandet av kolmonoxid till koldioxid i katalysatorn.

Resultaten kan vara svåra att tillämpa direkt, men visar hur det är möjligt att försöka använda resultat från modellsystem i en mer normal miljö.

I avhandlingen presenteras även resultat som kan förklara olika fenomen i rymden. Johan Bergeld har studerat en form av vatten som är främmande för oss i vårt dagliga liv. För oss är is i kristallform den vanliga typen, men den största delen av is i universum är av en oordnad och glasliknande form som bildas ute i rymden. Isen går att återskapa i laboratoriets vakuumkammare, där förutsättningarna med låga tryck och temperaturer finns.

Genom att skjuta laserljus på isen, kunde han se att vattenmolekyler lossnade från ytan eftersom energin från ljuset överfördes till isen. Bergeld använde sig även av grafit som täcktes av kaliumatomer och en slags film av den glasliknande isen, som sedan belystes. I vanliga fall lämnar reaktionsprodukterna ytan direkt när de bildas, men täcker man allt med isfilmen fastnar molekylerna under isen och lossnar först när isen blivit tillräckligt varm för att lämna grafiten.

Resultaten visar bland annat hur ämnen kan bildas på små sotpartiklar täckta med is ute i rymden eller i vår atmosfär.

Kontaktinformation
För mer information:
Johan Bergeld
Institutionen för fysik
Göteborgs universitet
Tel: 031-772 3464
Mobil: 0704-60 81 21
E-post: bergeld@fy.chalmers.se

Handledare: Docent Dinko Chakarov, tel: 031-772 3375, e-post: dinko.chakarov@fy.chalmers.se

Avhandlingen har titeln: “Thermo- and Photostimulated Reactions of H2O, O2 and CO on Pt (111) C(0001) surfaces.”

Disputationen äger rum: Torsdagen den 4 oktober kl 10.00 i rum Kollektorn, “MC2”, Chalmersområdet, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera