Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Klingande avhandling om klassiska orgelkompositörer

Med musik från 1700-talsorgeln i Trondheims domkyrka av bl a Bach och Mendelssohn inleds Vidar Vikørens disputation tisdag 2 oktober. Han spelar själv på denna inspelning som är en del av avhandlingsarbetet.

Ämnet musikalisk gestaltning fokuserar på just gestaltningen av den musikaliska kunskapen i en syntes mellan vetenskap och konst. Detta är den första disputationen inom ämnet vid forskarskolan på den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Avhandlingen granskar musikaliska uttryck i tysk romantisk orgelmusik och orgelspel under första hälften av 1800-talet. Denna period kan betecknas som en övergångstid där starka traditioner från barockens praxis bryts mot en ny estetik i orgelspelet. Ett kännetecknande drag för tiden är de många tryckta orgelskolor som utkommer. Det är ett brett urval av dessa som utgör det huvudsakliga källmaterialet i Vidar Vikørens studie, där han granskar anvisningar om fingersättning, ansats, bågar m m som påverkar hur musiken klingar.

Vidar Vikøren är sedan drygt 20 år verksam som organist i S:t Petri kyrka i Stavanger och arbetar sedan 2000 även som lektor vid institutet för musik och dans på universitetet i Stavanger. Där undervisar han i orgel, liturgiskt orgelspel, orgelkunskap och kantoripraksis.
Han är utbildad vid Musikhögskolan i Oslo, universitetet i Oslo samt vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet och har dessutom bedrivit orgelstudier för Daniel Roth, Harald Vogel och Jacques van Oortmerssen.

Opponent är professor Kati Hämäläinen från Sibeliusakademien i Helsingfors.
Betygsnämnden utgörs av professorn och organisten Stefan Therstam, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, professor Anders Wiklund, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet
samt Ola Stockfelt, docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är Sveriges enda konstnärliga fakultet. Fakulteten består av institutioner/enheter inom i stort sett samtliga konstnärliga områden: Filmhögskolan, Högskolan för fotografi, Högskolan för Design och konsthantverk (HDK) med HDK Steneby, Högskolan för scen och musik, Konsthögskolan Valand, Litterär gestaltning och Göteborg Organ Art Center (GOArt).
Vid fakulteten bedrivs forskarutbildning inom ämnena musikpedagogik, fri konst, musikalisk gestaltning, scenisk gestaltning, digital gestaltning, fotografisk gestaltning, filmisk gestaltning samt design.

Vill du veta mer om forskarutbildningen vid konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, vänd dig till Carina Krantz, informatör på fakultetskansliet, tel: 031 786 5998

Kontaktinformation
Kontakta Vidar Vikøren på tel: +47 91 63 55 76 eller via e-post: vidar.vikoren@stavanger.kommune.no

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera