Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Klimatprognoser kan slå fel vid turbulent vind

Om man inte tar hänsyn till att avdunstning och värmetransport från havsytan är effektivare under vissa väderförhållanden, kan klimatprognoserna slå fel. Erik Sahlée har i sin avhandling i meteorologi studerat turbulenta virvlar och visar att dagens klimatmodeller inte håller vid vissa förhållanden. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 28 september.

Haven täcker ungefär 70 procent av jordens yta. De utgör den största källan för den vattenånga som finns i atmosfären och fungerar också som buffert för värme. Vill vi kunna förutspå det framtida klimatet på ett korrekt sätt måste vi förstå de processer som styr avdunstningen och värmetransporten till och från havsytan. Turbulenta virvlar är den mekanism som till största delen styr denna tranport, men även de största virvlarna är för små för att kunna simuleras i de datorprogram som används idag för att räkna ut det framtida vädret och klimatet. Turbulensen måsta helt enkelt förenklas i datormodellerna.

Erik Sahlée har använt mätningar från en mast på Östergarnsholm, en ö strax öster om Gotland, för att studera turbulensen. Resultatet visar att de förenklingar som används idag inte håller vid vindar högre än 10 m/s samtidigt som temperaturskillnaden mellan luften och vattnet är mindre än två grader. Vid dessa förhållanden var effektivitet av avdunstningen och värmetransporten högre. Detta beror på att de turbulenta virvlarna omorganiseras på ett sådant sätt att kall och torr luft uppifrån transporteras ner till ytan och på så sätt förstärker tranporten av värme och vattenånga.

Denna speciella struktur på turbulensen finns antagligen över alla jordens hav men är mer vanlig i vissa regioner. En sådan region är det södra halvklotets oceaner, där denna turbulensstruktur kan förekomma upp till 30 procent av tiden. Erik Sahlées beräkningar visar att om man inte tar med dessa effekter i klimatsimuleringarna kan man missa en ganska stor del av värme och vattentransporten, upp till motsvarande storleken på den totala mänskliga påverkan på klimatet genom utsläpp växthusgaser just nu. Dessutom kan det bli felaktigheter i simuleringar av den globala vattencykeln vilket kan skapa ytterligare följdeffekter som t.ex. felaktiga prognoser av nederbörd.

Kontaktinformation
Erik Sahlée kan kontaktas på tel: 018-471 71 63, 0709-609 337, e-post: Erik.Sahlee@met.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera