Tema

Internationellt seminarium: Evidensbaserad forskning – framtidens metod eller ord på modet?

Hur och när evidensbaserad forskning ska används inom det utbildningsvetenskapliga området diskuterar intensivt just nu, såväl inom Sverige som internationellt.

För att utbyta erfarenheter anordnar Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté ett seminarium på temat där forskare från olika områden och länder diskuterar metoder och strategier.

Datum: 2007-10-10 klockan 10.00-16.00
Plats: Celciussalen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm

Vid seminariet medverkar:
Professor Tom Schuller som är chef för Centre for Educational Research and Innovation (CERI) vid OECD. Schuller arbetar bla med frågor kring evidensbaserad forskning.

Professor Olle Stendahl från Institutionen för molekylär och klinisk medicin vid Linköpings universitet. Utreder just nu, på regeringens uppdrag, den kliniskt inriktade medicinska forskningen.

Professor Ingrid Carlgren, rektor vid LHS. Carlgren har mångårig erfarenhet av praxisnära forskning.
Professor Gert Biesta från University of Exeter, Örebro universitet och Mälardalens högskola. Biesta har varit aktiv i den internationella debatten om evidensbaserad forskning.
Professor Bengt Molander, Trondheim NTNU (Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet). Molander arbetar med kunskapsteori och kunskapens användning.

Fullständigt program:
http://www.vr.se/huvudmeny/pressochnyheter/
nyhetsarkiv/nyheter2007/seminariumkring
evidensbaseradforskning.5.1145e299115288c5a1680001200.html

Kontaktinformation
Anmälan sker per e-post till carina.lof@vr.se
För mer information kontakta katarina.pettersson.brdarski@vr.se

Internationellt seminarium: Evidensbaserad forskning – framtidens metod eller ord på modet?

 lästid ~ 1 min