Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Hjälp för diabetiker att kontrollera blodsockret

Det finns idag ett behov av att kunna mäta olika sockerarters koncentrationer i vätskor speciellt inom livsmedelsindustrin och sjukvården. Henrik Engström vid Högskolan i Kalmar har i sin doktorsavhandling designat biosensorer för att mäta koncentrationen av bland annat maltsocker i havredryck. I förlängningen kan biosensorer utvecklas för att kontrollera blodsockret hos diabetiker.

Biosensorer har möjlighet att följa snabba förändringar i koncentrationer av sockerarter ifall interaktionen med den biologiska molekylen i sensorn är tillräcklig snabb. Henrik Engström har studerat interaktioner som med hjälp av biosensorerna är snabbare än vad som är normalt i många andra instrument, vilket ger möjligheten att kontinuerligt följa förändringar av sockerkoncentrationen.

– Genom att designa olika biosensorer har antikroppar med förmåga att interagera och binda olika sockerarter studerats, säger Henrik Engström. Jag har fokuserat på att utveckla biosensorer som kan mäta förändringar av halten maltsocker. Maltsocker används i bryggerinäringen och övrig livsmedelsindustri. Den är den huvudsakliga sötman i havredryck.

Henrik Engström har forskat på biosensorer för koncentrationsbestämning av olika sockerarter med hjälp antikroppar och fluorescensteknik. Biosensorerna kan kontinuerligt mäta förändringar i koncentration genom att antikropparna interagerar med sockerarterna och därmed ger biosensorerna direkta mätdata. Biosensorer som baseras på antikroppar har idag möjligheten till att anpassas för invärtes bruk, till exempel för placering under huden, och tillsammans med fluorescensteknik är det möjligt att genom huden avläsa mätdata från biosensorn.

– Tillsammans med industrin har vi utvärderat en typ av antikropp som har potential för framtida blodsockeranalyser hos diabetiker, säger Henrik Engström. Idag finns det behov hos diabetiker att slippa fingerstick för att mäta blodsockret och istället följa den aktuella koncentrationen med hjälp av en sensor som inte kräver blodprover. Forskning inom detta område har möjlighet att avsevärt förbättra situationen med ökad levnadskvalité hos diabetiker.

Avhandlingen heter “Development of Fluorescence-based Immunosensors for Continuous Carbohydrate Monitoring – Applications for Maltose and Glucose”. Disputationen äger rum fredagen den 5 oktober kl 09.00 i hörsalen N2007 på Norrgård, Smålandsgatan 24, Kalmar. Opponent är professor Christopher Lowe, University of Cambridge, England.

Kontaktinformation
Henrik Engström
tel: 0480-44 62 61
mobil: 0706-433004
e-post: henrik.engstrom@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera