Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakultetsnämnden har utsett försteintendent Kristina Söderpalm och arkivarien Michael H. Gelting till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten 2007. Promotionen äger rum den 20 oktober 2007.

Kristina Söderpalm (f. 1940) bedrev sina akademiska studier vid Lunds universitet där hon avlade en filosofie licentiatexamen 1967 inom ämnet nordisk och jämförande folklivsforskning. Därefter har hon ägnat sig åt museiverksamhet, först vid Göteborgs historiska museum och slutligen som förste intendent vid nuvarande Göteborgs stadsmuseum. Hon har varit engagerad i ett flertal utställningsprojekt knutna till folkliv, västsvensk historia, stadshistoria och profilområdet Ostindiska kompaniet. Kristina Söderpalm har dessutom publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och skrifter som rör 1700-talets Göteborg. Hennes vetenskapliga förhållningssätt och kvalitetsmedvetande samt den stora lärdom som genomsyrar hennes verksamhet gör att hon väl förtjänar att utses till filosofie hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten.

Michael H. Gelting (f.1951) tog mag. art.-examen i historia i Århus 1979. Sedan 1980 är han arkivarie vid Rigsarkivet i Köpenhamn. Han har även undervisat i medeltidshistoria vid Köpenhamns universitet och arbetat inom ett forskningsprojekt om digerdödens konsekvenser i en del av Savoyen i Frankrike. Michael H. Geltings publikationsförteckning är mycket omfattande och omfattar i synnerhet dansk historia under medeltiden. Han har på ett nydanande sätt ställt nordiska förhållanden i relation till allmäneuropeiska och kunnat visa att det medeltida Norden var en väl integrerad del av Europa. Den forskning som Michael Gelting bedriver ligger i linje med den medeltidsforskning som bedrivs vid den Humanistiska fakulteten. Genom att utse Michael Gelting till filosofie hedersdoktor förstärks det nordiska samarbete inom medeltidsstudier som etablerats under senare år samtidigt som den Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet blir än mer synlig på den internationella kartan vad gäller medeltidsforskning.

Kontaktinformation
Christer Flodin, 031-786 1109, christer.flodin@hum.gu.se

Petra Platen, 031-786 4865 petra.platen@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera