Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Gruppdiskussioner hjälper barn med astma

Barn med astma skulle i många fall slippa svåra besvär om föräldrarna var bättre på att ta till sig läkarnas råd. Gruppdiskussioner med föräldrar och läkare kan förbättra situationen dramatiskt, visar en kommande doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och kan i de flesta fallen hållas under kontroll med rätt medicinering. Men ett stort problem är att föräldrarna av olika anledningar har svårt att använda den information de fått från vårdpersonal.

Carl-Axel Hederos, barnläkare på Karlstad barnklinik, presenterar i sin doktorsavhandling en effektiv metod för att öka föräldrarnas förmåga att hantera barnets astma. Metoden bygger på att fyra föräldrapar, vars barn just fått astmadiagnos, deltar i en serie gruppdiskussioner med en sjuksköterska tillsammans med en läkare och/eller kurator. Diskussionerna går i huvudsak ut på att gruppledarna besvarar frågor från föräldrarna och att föräldrarna tar del av varandras erfarenheter.

Avhandlingen visar att föräldrar som deltog i gruppmötena var bättre på att följa läkarnas råd 18 månader senare. Antalet sjukdagar för barnen i försöksgruppen var då endast en fjärdedel av antalet sjukdagar i kontrollgruppen. Vid en uppföljning efter sex år hade barnen haft färre sjukvårdskontakter och föräldrarna hade högre livskvalitet jämfört med kontrollgruppen.

Insatsen tycks också påverka ansvarsfördelningen mellan mamman och pappan. Pappor som deltagit i gruppdiskussionerna tog ett större ansvar för barnets situation och mammorna fick en högre livskvalitet.

– Att jämlikheten mellan könen ökar är troligen en huvudorsak till att metoden fungerar. Det är också viktigt att vi når föräldrarna tidigt när de ofta är oroliga och mer mottagliga för information, säger Carl-Axel Hederos.

På Karlstad barnklinik använder man metoden vid omhändertagande av nyinsjuknade barn och har nu de lägsta siffrorna i landet när det gäller sjukhusvård av barn med astma över två års ålder.


Avhandling:
Asthma in young children; Epidemiology, burden of asthma and effects of a parental information program

Disputation sker den 12 oktober 2007, kl. 13.15, Skandiasalen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Överläkare Carl-Axel Hederos
Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa
Arbete: 054 616645
Mobil: 0730 777721
E-post: carl-axel.hederos@liv.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera