Tema

Framtidens övervakningskameror kan fatta egna beslut

Övervakningskameror blir allt vanligare i samhället. I framtiden är det troligt att dessa kameror utrustas med viss egen beslutsförmåga. T ex kan de välja att följa människorna i realtid och analysera dem. Några doktorander vid Lunds Tekniska Högskola har tagit fram en prototyp som kan ge en fingervisning om hur en sådan här kamera kan fungera.

På platser med sträng sekretess kan sådana kameror ha viktig roll i att snabbt identifiera obehöriga ansikten. Om ansiktet inte matchar de ansikten som har rätt att finnas där kan kameran larma. En annan stor fördel är att kameror kan göra en del av det jobb som människor idag gör och därmed sänka personalkostnaden.

– Vår uppgift har gått ut på att ta fram en hårdvara som filtrerar bort all onödig information och fokuserar på det rörliga, alltså människor. En utmaning har varit att samtidigt få hårdvaran så liten att den kan placeras direkt i själva kameran, berättar Fredrik Kristensen som är en av doktoranderna i projektet och som har haft helhetsansvaret.

Syftet har inte har varit att få fram en ny produkt, eftersom dessa idéer ligger långt fram i tiden, utan snarare att hitta nya sätt att tänja de tekniska gränserna.

– Det är lättare att kunna hitta effektiva, och nya lite oväntade, lösningar när man tvingas arbeta med helheten på en liten yta, poängterar Fredrik.

Idag finns alltså inte sådana här kameror på marknaden. Men IBM håller på att utveckla ett övervakningssystem där istället mjukvaran kan utföra liknande analyser. Men då görs inte tolkningen i kameran utan förs vidare till en central datorenhet. Själv tror Fredrik Kristensen att den framtida lösningen bygger på en blandning av teknikerna:

– Man kan med fördel låta filtrering och analys görs direkt i kameran för att hitta den viktigaste informationen i bilden. Då behövs mindre bandbredd när informationen sedan skickas vidare. Den avancerade bildbehandlingen kan sedan utföras i en central datorenhet, där utrymme och tillgänglig effekt inte är så begränsad som i kameran.

Den 28 september försvarar han sin avhandling ”Design and Implementation of Embedded Video Surveillance Hardware” vid en offentlig disputation den 28/9 2007 klockan 10.15 i E-huset, LTH, sal 1406. Välkomna! I projektet ingår också Hugo Hedberg och Hongtu Jiang. AXIS Communications, företaget som utvecklar övervakningskameror, har finansierat Fredrik Kristensens doktorandtjänst. I abstracten kan du läsa mer om forskningen: http://theses.lub.lu.se/postgrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=tec_1232&recordformat=display

För mer information, kontakta Fredrik Kristensen, Elektro- och informationsteknik, tel: 046-222 46 52, 0706-15 45 39, Fredrik.Kristensen@eit.lth.se

Framtidens övervakningskameror kan fatta egna beslut

 lästid ~ 2 min