Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

För tidig födelse och låg födelsevikt kan ge sämre hälsa

Personer som är för tidigt födda eller för små när de föds riskerar att oftare än andra hamna på sjukhus senare i livet, visar forskning vid Linköpings universitet.

I Sverige föds drygt 5 av 100 barn för tidigt, det vill säga minst tre veckor före fullgången graviditet. Nästa lika många kommer till världen med en födelsevikt som är mindre än den förväntade.

Förutom de omedelbara riskerna – komplikationer vid förlossningen och under nyföddhetsperioden samt en ökad dödlighet på kort sikt – har tidigare studier visat att för tidig födsel och låg födelsevikt kan förknippas med försämrad hälsa resten av livet.

Epidemiologen och statistikern Katarina Ekholm Selling vid Avdelningen för obstetrik och gynekologi har analyserat data på alla födslar, drygt 300 000, i Sverige under åren 1973-75. Via nationella register har hon följt upp dessa barn till vuxen ålder.

Studierna presenteras i hennes doktorsavhandling. Ett av huvudresultaten är att de personer som föddes för tidigt eller med låg födelsevikt löpte en ökad risk att vara inlagda på sjukhus under tonåren och den tidiga vuxenåldern. Typiska symtom var missbildningar och sjukdomar i nervsystemet, men Katarina Ekholm Selling fann också en överrepresentation av sociala sjukdomsfaktorer som drogberoende och symtom som var svåra att härleda.

Ett annat viktigt resultat är att kvinnor med låg födelsevikt – i synnerhet de som vägt under 1 500 gram – tenderade att föda barn i mindre utsträckning än andra. Det visade sig också att när kvinnor i den gruppen fick egna barn, så var de i sin tur oftare för små eller för tidigt födda.

– Det är dock viktigt att skilja på “statistiska risker” och risker på individnivå, säger Katarina Ekholm Selling. I epidemiologiska studier av detta slag gör man beräkningar som baseras på ett stort antal individer. Men en enskild person som föddes för tidigt eller för liten i förhållande till graviditetslängden kan själv påverka sin hälsa och graviditet genom att äta sunt, motionera, avstå från droger och så vidare.

Avhandlingen Birth-characteristics, hospitalisations, and childbearing – epidemiological studies based on Swedish register data läggs fram vid disputation fredag 5 oktober 2007 kl 9.00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping.


——————————————————————————–

Kontaktinformation
Kontakt:
Katarina Ekholm Selling 013-223124, katarina.ekholm.selling@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera