Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Felaktig användning kan göra Tamiflu verkningslöst

Tamiflu, ett av få läkemedel mot influensa, riskerar att förlora sin verkan. Läkemedlet fångas inte upp i våra reningsverk och virus från fåglar som vistas i grunda vatten, exempelvis utanför reningsverk, kan därför utveckla resistens. Forskare pekar i ny studie på att läkemedlet bör skrivas ut med försiktighet.

– Läkemedel som Tamiflu ska bara användas när det är medicinskt motiverat, säger Björn Olsen professor i infektionsmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Högskolan i Kalmar. Att använda Tamiflu mot banala influensainfektioner hos friska personer som inte tillhör riskgrupperna kan riskera att preparatet blir uddlöst den dagen det verkligen behövs.

Forskarna har visat att oseltamivir, den aktiva substansen i läkemedlet Tamiflu, går i princip opåverkat genom våra reningsverksystem. Oseltamivir bryts inte ned i de kemiska processerna, binder inte till partiklar och påverkas dessutom inte av solljus.
– Att substansen är så svårnedbrytbar betyder att den går rakt igenom reningsverket och ut i det omgivande vattnet, säger Jerker Fick, doktor i kemi vid Umeå Universitet som lett studien.

Forskarlaget har räknat ut att halten av oseltamivir i utloppsvatten i vissa länder kan vara så stor att den potentiellt kan göra att influensavirus i naturen utvecklar resistens mot läkemedlet.
– Förskrivningen av Tamiflu är generellt sett låg i det flesta länder med vissa undantag. I Japan behandlas exempelvis en tredjedel av alla influensapatienter med Tamiflu, säger Jerker Fick.

Influensavirus finns hos olika våtmarksfåglar och är särskilt vanliga bland simänder. Dessa fåglar letar ofta föda i grunda vatten och är inte ovanliga omkring reningsverk. De virus som änder bär kan om halten oseltamivir i vattnet är tillräckligt hög börja utveckla resistens.

– Det stora hotet är om resistens blir vanligt bland influensavirus hos vilda änder, säger Björn Olsen. Dessa skulle då kunna byta gener med virus som ger sjukdom hos människa och skapa virus som är motståndskraftiga mot ett av de få strategiska läkemedel som vi har till vårt förfogande för att dämpa effekterna vid en framtida pandemi.

Forskarna anser att problemet måste tas på allvar och att försiktighetsprincipen bör råda så att inte vår framtida hälsa påverkas av oförsiktig och onödig förskrivning av läkemedel idag.

Studien publiceras av forskare vid Högskolan i Kalmar, Umeå universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala i den högt rankade tidskriften PLoS ONE.

Kontaktinformation
Jerker Fick nås på:
Tfn; 090-786 93 24
070-261 65 56
E-post; jerker.fick@chem.umu.se

Björn Olsen nås på
Tfn: 0480-44 62 25
070-238 49 44
E-post; bjorn.olsen@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera