Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Etik som möjlighet och hinder

Sedan några år tillbaka finns ett stort intresse för etik inom det svenska näringslivet. Begrepp som socialt ansvarstagande, etiska fonder och rättvisemärkta produkter har blivit vardag. Mikael Lundgren, doktorand på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har studerat en av pionjärerna på området, kapitalförvaltaren KPA. I sin avhandling visar han bland annat att den etiska inriktningen skapat nya möjligheter för företaget, men även nya begränsningar.

Uppmärksamheten var stor när KPA lanserade sig som en etisk kapitalförvaltare 1998. Placerade man sina pengar hos KPA skulle man vara säker på att pengarna inte investerades i företag som tillverkade vapen, pornografi eller tobak sa KPA i sin marknadsföring. Då var den typen av satsningar något nytt i slutsats som inte bara gäller KPA och etiska strategier, utan företagsstrategier generellt. Samtidigt som strategier skapar möjligheter skapar de ibland också begränsningar.

Mikael Lundgren följde KPA under de första åren, då denna etiska inriktning utvecklades (1999-2003). Han har bland annat studerat vilka val företaget ställdes inför, vad man gjorde och vilka konsekvenser det fick.

Intervjuer med medarbetare på KPA tydliggjorde för Mikael Lundgren att den etiska inriktningen påverkade företaget på flera plan. Såväl arbetsprocesser som organisation och retorik förändrades. Samtidigt skapade denna förändring begränsningar för det fortsatta arbetet med att utveckla företagets etiska inriktning.

– Min slutsats är att utvecklingen av företagsstrategier tenderar att skapa sina egna begränsningar. Man låser helt enkelt fast sig i vissa begrepp och vissa tankemodeller, säger Mikael Lundgren, och fortsätter:

– Man kan tala om spårbundenhet. När man väl har valt ett spår är det svårt att byta. Därför är det alltid viktigt att vara medveten om vilka begränsningar man kanske skapar åt sig själv när man väljer att satsa på vissa strategier. Detta är en slutsats som inte bara gäller KPA och etiska strategier, utan företagsstrategier generellt. Samtidigt som strategier skapar möjligheter skapar de ibland också begränsningar.

Avhandlingen presenterades den 26 september 2007
Författare: Ekonomie doktor Mikael Lundgren
Avhandlingens titel: Moral till salu? Om materialisering av strategi i ett finansföretag
Institution: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan Göteborgs universitet

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Mikael Lundgren:
0480-49 71 31
mikael.lundgren@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera