Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Bättre odds för patienter med pulsåderbråck i benet

Om ett pulsåderbråck bakom knäet proppar igen är risken stor för amputation av benet. Hans Ravn visar i sin avhandling, som utgör den största studie som gjorts på denna patientgrupp, att det finns flera sätt att förbättra oddsen för dessa patienter. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 28 september.

Pulsåderbråck är en utvidgning av blodkärlet som vanligen sitter på stora kroppspulsådern och som om den brister förorsakar 700-1000 dödsfall per år i Sverige. Näst vanligast är att bråcket finns i pulsådern bakom knäet. Denna brister sällan (1-2%) men levrat blod i bråcket kan orsaka en blodpropp, vilket ofta leder till en akut cirkulationsnedsättning i benet. Om det inträffar är det bråttom och risken är stor för amputation av benet. Utan behandling är risken 80-90 procent.

Hans Ravn har under sitt avhandlingsarbete studerat patienter med pulsåderbråck bakom knäet. Han visar att de som opereras har hög risk att utveckla pulsåderbråck på andra ställen i kroppen och rekommenderar därför regelbundna efterundersökningar med ultraljudsteknik. Även propplösande behandling kan minska risken för akuta situationer och därmed risken för amputation. Han visar också att operation bakifrån genom knävecket har fördelen att risken för fortsatt tillväxt av pulsåderbråcket minskar. Dessutom visar han att det långsiktiga resultatet att blir bättre genom att använda en kroppsegen ven framför konstgjort material när blodkärlet rekonstrueras.

– Avhandlingsarbetet har resulterat i ny praktisk kunskap, av betydelse både för patient och läkare, säger Hans Ravn, som är kirurg på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Pulsåderbråck är en relativt ovanlig sjukdom och därmed är svår att undersöka vetenskapligt. Genom det svenska kärlregistret, Swedvasc, världens första nationella kvalitetsregister inom kärlkirurgi, studerades 717 operationer som utförts mellan 1987 och 2002 vid 42 olika sjukhus i Sverige. 2005 var 335 patienter fortfarande i livet och av dem accepterade 190 att ingå i en efterundersökning. Med ultraljud undersöktes patienternas tidigare opererade åder, andra benet, stora kroppspulsådern, samt bäcken- och ljumskkärlen.

Orsaken till att vissa människor utvecklar pulsåderbråck bakom knäet är bara delvis känd. Sjukdomen drabbar oftare rökare och mestadels män. Det är oklart hur ofta kvinnor drabbas och om de i så fall drabbas på ett likartat sätt som männen. Hälften av patienterna har sjukdomen i båda benen och ungefär 1/3 av patienterna med åderbråck bakom knäet har samtidigt pulsåderbråck i kroppspulsådern. Ungefär en tredjedel av patienterna har inga symptom, utan upptäcks först i samband med blodpropp.

Kontaktinformation
Hans Ravn kan kontaktas på tel: 0381-500 58, mobil: 070-525 00 58, e-post: hans.ravn@ebox.tninet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera