Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Barn kan behöva större dos av malariamedicin

Många malariapatienter får läkemedlet piperakin, men kunskapen om hur läkemedlet omsätts i kroppen har hittills varit mycket begränsad. En avhandling från Sahlgrenska akademin tyder på att barn bör få substansen i högre dos än de hittills fått.

Malaria är en av världens vanligaste och mest allvarliga sjukdomar. Uppemot 500 miljoner människor insjuknar varje år. Malaria är spridd i världens alla tropiska områden, men de flesta fallen inträffar i Afrika.
– I Sydostasien och i andra delar av världen har parasiterna blivit resistenta mot många läkemedel. I dessa områden rekommenderas nu att ge piperakin tillsammans med andra läkemedel, men hittills har det saknats grundläggande förståelse för hur kroppen tar upp, fördelar och gör sig av med substansen, säger farmakologen Joel Tärning.

I avhandlingen studeras läkemedlets omsättning både hos råtta och hos människa. I en studie ingick nästan 100 malariapatienter i nordvästra Thailand. Farmakologiska analyser av patienternas blod visade att barn troligen omsätter läkemedlet annorlunda än vuxna.
– För att vara helt säkra på att det är så behöver vi genomföra ännu större studier, men om resultaten kan bekräftas behöver barnens dos troligen ökas, säger Joel Tärning.
Barn som inte får tillräckligt mycket av läkemedlet riskerar att inte bli friska. Låga halter av läkemedlet i kroppen under lång tid kan även öka resistensens utveckling.

Den kombinationsbehandling med piperakin som analyserades i studien visade sig vara en säker och effektiv behandling mot malaria. Substansens omsättning i kroppen blev inte annorlunda om standardbehandlingen gjordes enklare.
– Om vi kan förenkla behandlingen borde den bli mer effektiv eftersom vi tror att fler patienter då skulle följa behandlingsinstruktionerna bättre, säger Joel Tärning.

I avhandlingen presenteras även en ny bioanalytisk metod som förenklar läkemedelsbestämningen. Med den nya metoden är det inte längre nödvändigt att ta blodprov på patienterna, istället räcker det ett enkelt urinprov.
– Det minskar risken för smitta och infektioner, som annars kan vara ett problem med blodprover på landsbygden i tropikerna, säger Joel Tärning.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi
Avhandlingens titel: Piperaquine – Bioanalysis, drug metabolism and pharmacokinetics

Avhandlingen försvaras fredagen den 5 oktober, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Joel Tärning, farmakolog, telefon: 031-786 32 40, 070-851 48 49, e-post: joel.tarning@pharm.gu.se

Handledare:
Professor Michael Ashton, telefon: 031-786 34 12, e-post: michael.ashton@pharm.gu.se
Docent Niklas Lindegårdh, telefon: +66 23 54 60 17, e-post: niklas@tropmedres.ac

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera