Artikel från Uppsala universitet
9 oktober 2007

1800-talets romanhjältar gick från handling till inre resning

Den tidiga, romantiska 1800-talsromanen skulle vara en “underbar berättelse” som skildrade äventyr och ärofulla hjältedåd. Litteraturvetaren Henrik Wallheim har i sin avhandling analyserat författaren och litteraturkritikern Vilhelm Fredrik Palmblad och visar bland annat hur karaktären på dessa hjältedåd förändrades med tiden. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 6 oktober.

Ännu vid 1800-talets början hade endast ett mycket litet antal svenska romaner skrivits och även om romaner lästes flitigt hade genren ett dåligt anseende. Detta förändrades när romantiken i början av 1800-talet kom till Sverige, och Vilhelm Fredrik Palmblad (1788-1852) var den svenske romantiker som ägnade mest möda åt att höja romanens status. Palmblad var en av de ledande krafterna bland fosforisterna, den litterära krets i Uppsala som på 1810-talet häftigt angrep det svenska kulturetablissemanget. Påverkad av tyska författare som Goethe, Friedrich Schlegel och Novalis strävade han efter att göra romanen till en ansedd konstform.

I sin avhandling undersöker Henrik Wallheim Palmblads uppfattning av romanen med hjälp av såväl hans litteraturkritik som hans egna romaner. Enligt Palmblad står romanens rötter att finna i medeltidens riddardiktning – precis som den ska romanen vara en “underbar berättelse” som skildrar äventyr och hjältedåd i religionens och kvinnans tjänst. Exakt vad detta innebär förändras dock under den trettiofemårsperiod som Henrik Wallheim behandlar.

– I början demonstreras hjältarnas duglighet genom yttre handlingar, men mot slutet av perioden har romanpersonernas psykologi och inre resning blivit viktigare. Den här förändringen hänger samman med det krav på individuellt tecknade personer och miljöer som Palmblad under hela perioden uppfattade som centralt, berättar Henrik Wallheim.

Förutom att avhandlingen kastar nytt ljus över den svenska romanens tidiga historia problematiserar den också bland annat uppfattningen om övergången från romantisk till realistisk roman.

Bild finns att ladda ner på adressen: http://info.uu.se/press.nsf/033418EC38533380C125736A00293572/$File/pm_romanhj%E4ltar.jpg

Bildtext till bifogad bild: Vilhelm Fredrik Palmblad, målning av Gustav Curt Stever, 1852. Målningen finns på Östgöta Nation i Uppsala. Foto: Tommy Westberg.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Henrik Wallheim, 018-471 61 83, 070-526 70 75, e-post: Henrik.Wallheim@littvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera