Artikel från Jönköping University
19 september 2007

Unikt transatlantiskt lärarutbildningssamarbete

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping kan via bidrag från EU’s Atlantisprogram starta internationell lärarutbildning i samarbete med Penn State University i USA och University of Chichester i Storbritannien.

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) har fått det glädjande beskedet att en ansökan till EU:s Atlantisprogram har beviljats. HLK är tillsammans med Luleå tekniska universitet de enda lärosätena i Sverige som fått ansökningar beviljade.

I projektet, som kommer att pågå 2008-2011, medverkar förutom HLK Penn State University i USA och University of Chichester i Storbritannien. HLK kommer att ha det övergripande ansvaret för de europeiska lärosätenas deltagande och har för detta erhållit 3,8 mkr. Motsvarande summa har beviljats Penn State University i USA.

Projektet är fyraårigt och innebär att sammanlagt 112 lärarstudenter vid de medverkande lärosätena ges den unika möjligheten att under två år läsa sammanlagt tre terminer vid två olika universitet utomlands. HLK-studenterna kommer att läsa ett år vid Penn State University och en termin vid University of Chichester. Efter avslutad utbildning kan de studenter från HLK som deltagit ta ut både en svensk lärarexamen och en akademisk amerikansk examen. De studenter som deltar kommer också att få generösa stipendier som täcker både resor och uppehälle.

Projektet syfte är att utbilda lärare med ett mångkulturellt och reflekterande förhållningssätt genom ett tvåårigt transatlantiskt program som innehåller bl.a. på språkstudier, pedagogik och didaktik.

Eva Björck-Åkesson, VD och akademisk ledare vid HLK:

– Detta är en fantastisk möjlighet för HLK. Nu kan vi erbjuda studenterna inom lärarutbildningen en unik och gedigen internationell utbildning.

Atlantisprogrammet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen och det amerikanska utbildningsministeriet, som ingått ett avtal om högre utbildning och yrkesutbildning för perioden 2006-2013. Programmet syftar till att främja ömsesidig förståelse mellan medborgare i EU och USA samt till att stärka kunskapsutvecklingen på båda sidor.

HLK medverkar sedan tidigare i ett Atlantisprojekt som syftar till att starta en internationell masterutbildning inom det specialpedagogiska området 2009.

Kontaktinformation
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Utbildningsledare Stefan Engberg, tfn 036-10 14 04, 0737-53 32 99, stefan.engberg@hlk.hj.se

Utbildningschef Sverker Johansson, tfn 036-10 14 94, sverker.johansson@hlk.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera