Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2007

Hur många berättelser ryms i en ärta?

“Om ärter” är en etnobotanisk skrift som nyligen getts ut av Centrum för biologisk mångfald vid SLU och Uppsala universitet. Boken berättar om seder och bruk med koppling till ärter. Fakta och historia varvas med recept, litterära referenser, odlingsinstruktioner, släktberättelser och levnadsöden från olika delar av landet.

Författaren Lena Nygårds har intervjuat en mängd människor och samlat historier kring gamla frösorter.

Arbetet är en del av Fröuppropet, ett projekt inom Programmet för odlad mångfald (POM), och syftet är att hålla minnet levande av den långa tradition av odling av ärtor som vi har i vårt land.

– Alla har ju en relation till ärtor i vår vardag genom mat och upplevelser, berättar Lena Nygårds. Det är fascinerande vad ett litet frö kan sätta igång för associationer. Den lilla skrynkliga saken rymmer oändligt många berättelser.

Berättelserna handlar om ärtor som barndomsminnen, vardagliga mattraditioner, gamla ärtsorter som gått i arv i generationer, eller frön som följt med vid köpet av ett gammalt torp.

Invävt i boken finns också rader om vad Carl von Linné, Agnes von Krusenstierna och andra författare har skrivit om ärter. Missa inte heller den lilla blädderfilmen om en ärtas förvandling som finns i skriften.

Tanken med boken är att människor ska få upp ögonen för de äldre odlingsvärda ärtsorterna. I förlängningen är förhoppningen också att boken ska öka intresset för att odla gamla sorter. Genom att gemensamt föra vidare de äldre ärtsorterna så att de inte glöms bort bevaras samtidigt en del av vår kulturhistoria.

Om ärter, av Lena Nygårds CBM:s skriftserie 17 ISBN 10: 91-89232-25-9 ISBN 13: 978-91-89232-25-9

Boken kan beställas direkt från författaren genom att skicka ett svarskuvert försett med adress och dubbelt porto till: Lena Nygårds, Hornsgatan 75, 118 49 Stockholm.

Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) är ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald som är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet.

För mer information om Centrum för biologisk mångfald se www.cbm.slu.se

För mer information om Programmet för odlad mångfald se www.pom.info

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera