Tema

Upphovsrätten i fokus i ny forskningssatsning

Vem äger kulturen i den digitala världen? Vem är producent och konsument och vad är en författare? I ett helt nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Uppsala universitet ska ekonomer, jurister, informationsvetare och konstvetare ta ett helhetsgrepp om upphovsrätten i digital miljö. Häromdagen fick de positivt besked från EU:s sjunde ramprogram och på fredag går startskottet med en konferens.

Fildelning, Open Access, MySpace, YouTube, Piratbyrån och Antipiratbyrån. Ord som dagligen förekommer i medierna, där också upphovsrätten debatteras flitigt. Men vad är det då man strider om? Digitaliseringen har revolutionerat produktionen av såväl litteratur som vetenskap och nya former för samarbeten skapas i internetbaserade communities. Traditionella definitioner av vad som till exempel är en författare eller en konsument utmanas och lagstiftningen släpar efter. Många verk är till exempel interaktiva, och vem är då producent?

Internationella forskare pekar idag på det akuta behovet av att få en hållbar balans i upphovsrätten som tillgodoser både upphovsmännens och användarnas rättigheter i denna skenande utveckling.

– Detta är en väldigt stor fråga och det är olyckligt att debatten blivit så polariserad. Det har skapat en bild av att det bara handlar om fildelning, när frågan i själva verket omfattar en mängd områden, säger Eva Hemmungs Wirtén, docent vid ABM-institutionen, som kommer att leda den svenska delen av projektet.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan bland annat biblioteks- och informationsvetare, ekonomer, jurister och konstvetare. Historiskfilosofiska fakulteten har gått in med finansiering och för några dagar sedan kom beskedet att de tillsammans med kollegor i bland annat Italien och England blivit inbjudna till Bryssel för kontraktsförhandlingar i en av de första utlysningarna inom EU:s sjunde ramprogram. EU-projektet blir tvåårigt och väntas påbörjas i slutet av 2007.

– Det känns fantastiskt roligt! Vi ska titta på olika aspekter på upphovsrätten från våra olika perspektiv. Det handlar inte bara om rättigheter i juridisk mening utan också om sådant som identitet, ideologi och historia bakom kreativitet och författarskap. Vi kommer att beakta inte bara kultur utan också vetenskap och högre utbildning, där motsvarande debatt förs om rätten till kunskap, säger Eva Hemmungs Wirtén.

Den 21 september äger en konferens om kreativitet och upphovsrätt rum, ett startskott för projektet: http://www.konstvet.uu.se/KV/Forskning/Culture_creativity_copyright/Conference_Using_Fairly/

Kontaktinformation
Mer information: Eva Hemmungs-Wirtén, 070-425 09 47, e-post: Eva.Hemmungs-Wirten@abm.uu.se

Upphovsrätten i fokus i ny forskningssatsning

 lästid ~ 2 min