Artikel från Formas
18 september 2007

Professor Anna Ledin – Formas nya huvudsekreterare

Den 1 oktober börjar Anna Ledin som Formas nya huvudsekreterare.

Anna Ledin är professor vid Tema Vatten vid Linköpings universitet sedan 15 augusti i år. Anna har senast varit professor på Institut for Miljö och Ressourcer på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Köpenhamn där hon arbetat sedan 1996. Hon har en fil kand i kemi och matematik från Linköpings universitet från 1986, tog sin doktorsexamen i Tema Vatten 1993 i natur och samhälle och blev 1996 antagen som docent på samma universitet.

Anna Ledin kommer att arbeta deltid (60%) på Formas. Huvudsekreterarens huvuduppgift är att bereda och föredra ärenden inför forskarrådet. Sedan den 1 augusti 2006 styrs Formas av en generaldirektör och inte som tidigare av en huvudsekreterare. Rolf Annerberg är Formas generaldirektör sedan den 1 september vilket tidigare meddelats.

Anna Ledins forskning:
Anna har under senare år primärt fokuserat på frågeställningar som berör olika typer av kemiska föroreningar och deras transport från samhället till miljön. Vilka föroreningskomponenter ska prioriteras i det framtida miljöarbetet? Vilka är de huvudsakliga källorna till dessa ämnen? Vilka flöden av dem är av störst betydelse för deras transport till miljön? Vilka åtgärder bör vidtas för att minska belastningen av dessa ämnen på människor och miljö?

Kontaktinformation
För mer information kontakta Emilie von Essen, 0733 50 31 61
eve@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera