Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2007

Dagens miljömedvetna ideal

Som miljömedveten människa ska du inte bara sortera sopor, cykla och handla miljömärkta varor. Du ska även tänka och förhålla dig på ett visst sätt. Umeåforskaren Elinor Adenling har studerat hur ett miljömedvetet ideal skapas i olika handböcker.

När vi idag diskuterar miljöproblem pratar vi ofta om att enskilda människor måste förändra sin livsstil, och börja tänka, värdera och agera på ett nytt sätt. Men vilken sorts miljömedveten människa konstrueras i dagens samhälle? Genom att fokusera på språkliga uttrycksformer i olika miljöhandböcker har Elinor Adenling vid Umeå universitet undersökt vilket sorts miljömedvetet ideal som kommer till uttryck.

Hon menar att det ideal som konstrueras i böckerna inte bara handlar om att utföra vissa miljöriktiga handlingar, som exempelvis att sortera sopor, handla miljömärkta produkter eller cykla till jobbet. Som miljömedveten människa ska man även tänka och förhålla sig på ett visst sätt.

Det gäller för det första att inta ett motiverande förhållningssätt, och uppmuntra både sig själv och andra att påbörja en förändringsprocess. För det andra handlar det om att vara perspektiverande, det vill säga att inta ett undersökande förhållningssätt och odla egenskaper som vaksamhet, misstänksamhet och eftertanke. För det tredje handlar det om att vara balanserande, något som innebär att ständigt ägna sig åt att göra avvägningar och reflektera över sina ambitioner.

Många teman, ord och uttryck återkommer ofta i texterna. Vad betyder det egentligen att exempelvis pronomenet vi så flitigt förekommer i böckerna, och att Sverige utgör en referenspunkt för det miljövänliga beteendet? Eller att miljömedvetenhet ofta kopplas till individer i egenskap av konsumenter? Elinor Adenling vill i sin avhandling uppmärksamma det språkbruk som bygger upp förståelsen av miljömedvetenhet och konstruktionen av miljömedvetna människor.

De arton miljöhandböcker som Elinor Adenling har studerat riktar sig till privatpersoner, och ger råd om vad man kan göra för att förhindra miljöförstöring.

Lördagen den 15 september försvarade Elinor Adenling, pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, sin avhandling Att bli miljömedveten. Perspektiv på miljöhandbokens textvärld. Fakultetsopponent var professor Leif Östman, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Elinor Adenling,
pedagogiska institutionen,
Umeå universitet,
tel: 090-786 6912
e-post: Elinor.Adenling@pedag.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera