Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2007

Baskisk gatukonst, språk och identitet

Den baskiska språkrörelsen växte fram under 1960-talet inom ramen för motståndet mot Francos diktatur. Baskiskt språk och kultur förtrycktes och de som använde språket hotades av stränga straff. I den sociala och politiska kampen för nationell befrielse och självständighet lyftes det baskiska språket, euskara, fram som det centrala elementet i den baskiska identiteten. När diktaturen i Spanien föll 1975 var det som att dra korken ur flaskan: gator och torg fylldes plötsligt av stora mängder affischer, klistermärken och väggmålningar som krävde erkännande av euskara och den baskiska kulturen.

För första gången har dessa bilder nu blivit föremål för en akademisk avhandling. Johan Järlehed undersöker i sin studie “Euskaraz. Lengua e identidad en los textos multimodales de promoción del euskara, 1970-2001” på vilka sätt den baskiska språkrörelsens bilder under de senaste 30 åren har återskapat den baskiska identiteten.

Järlehed analyserar i sin avhandling drygt 1200 affischer, klistermärken och väggmålningar och diskuterar hur de tilltalar olika grupper i det baskiska samhället, liksom vilka olika typer av gemenskaper och identiteter som de skapar. Medan de tidiga bilderna huvudsakligen återskapade en sluten baskisk gemenskap grundad på en ensidig föreställning om vad det är att vara bask och vad som karakteriserar det baskiska, finner man i de senare bilderna en öppnare identitetskonstruktion. Framförallt överges bilden av ett traditionellt samhälle situerat i ett idylliskt landskap där alla talar baskiska. I stället framträder en bild av unga människor med olika kulturella och språkliga tillhörigheter som lever sida vid sida i ett stadslandskap.
Likaså försvagas den kollektiva rörelsen mot ett tydligt utstakat mål och de personer som idag för rörelsens talan i bilderna återges stillastående, stolta och leende.

På detta sätt kommer den baskiska språkrörelsens bilder alltmer att likna den kommersiella och politiska reklambilden. Den nationella identitet som de återskapar kan därmed lätt förväxlas med en livsstil – en vara som kan produceras, distribueras och konsumeras när och var som helst, av nästan vem som helst. Att vara bask innebär inte längre bara att reproducera en nationell identitet utan också att återskapa ett bestämt konsumtionsmönster.

Avhandlingens titel: Euskaraz. Lengua e identidad en los textos multimodales de promoción del euskara, 1970-2001. (Euskaraz. Språk och identitet i den baskiska språkrörelsens bilder, 1970-2001.)

Disputationen äger rum lördagen den 29 september 2007, kl. 10 i Lilla Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
För beställningar och närmare upplysningar kontakta Johan Järlehed, tel.
0709-63 26 73, e-post johan.jarlehed@rom.gu.se

Kontaktperson: Petra Platen, Humanistiska fakulteten, tel. 031-786 48 65, e-post petra.platen@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera