Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2007

Många it-företag i samma område bra för rekryteringen

Att en typ av industri koncentreras till ett visst område gynnar både företag och personal. Dzamila Bienkowska vid Uppsala universitet har studerat it- och telekomföretagen i Kista och Mjärdevi, där koncentrationen har lett till större rörlighet bland personalen samtidigt som arbetsgivarna kan använda sig av informella rekryteringsprocesser. Avhandlingen granskas den 21 september.

I likhet med Silicon Valley och Hollywood är även en stor del av den exportorienterade industrin i Sverige koncentrerad till vissa områden, som bildar så kallade kluster. Dzamila Bienkowska vid kulturgeografiska institutionen har studerat hur arbetskraftsrörligheten påverkas i sådana kluster och om den utgör en konkurrensfördel för företagen.

-Rörlighet på arbetsmarknaden förknippas i allmänhet med löneökning, kunskapsspridning och större konkurrenskraft, förklarar hon.

Med hjälp av register har Bienkowska studerat samtliga anställda inom it- och telekomklustren Kista i Stockholm och Mjärdevi i Linköping under åren 1997-2002. Hon har också intervjuat representanter från ett urval av företagen.

– De intervjuade företagsrepresentanterna var generellt positiva till rörlighet, men trots det uppgav de flesta att de inom det egna företaget strävar efter att behålla den personalstyrka de har och hålla en låg personalomsättning, berättar hon.

Avhandlingen visar att personalrörligheten i de två områdena är relativt omfattande, men att en stor del av rörligheten hänger samman med företagens omorganiseringar. Den här typen av rörlighet ger troligen inte de positiva effekter som annars förknippas med frivillig, individuell rörlighet. Konjunkturen har också stor inverkan på rörligheten – betydligt fler byter jobb under högkonjunktur än under lågkonjunktur.

– Vid sidan om den faktiska rörligheten kan också själva potentialen för personalrörlighet ses som en fördel för klusterföretagen. Klusterlokaliseringen kan dessutom öka företagen möjligheter att använda sig av informella rekryteringsprocesser, vilket är en annan konkurrensfördel, säger Dzamila Bienkowska.

Hon har också identifierat vissa faktorer som begränsar den individuella rörligheten bland de anställda. I vissa fall förekommer det informella normsystem företagen emellan som kan hindra rörligheten – flera företag uppgav till exempel att de avstår från att handplocka individer från andra klusterföretag samt undviker att rekrytera personal från sina kundföretag. Troligen begränsas rörligheten också av att både Kista och Mjärdevi domineras av ett enda företag, Ericsson.

Porträttbild på Dzamila Bienkowska finns att ladda ner på adressen http://info.uu.se/press.nsf/59F2FA0E5D3428E3C12573590031E396/$File/portratt_dzamilabienkowska.jpg

För mer information, kontakta Dzamila Bienkowska, 018-471 73 93, 070-926 34 30, e-post: Dzamila.Bienkowska@kultgeog.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera