Tema

Nya sätt att bekämpa bakterier

Att utnyttja delar av kroppens eget medfödda immunförsvar för att bekämpa bakterieinfektioner utan att behöva använda antibiotika. Det är målet för hudläkaren och forskaren Artur Schmidtchen, som fått årets lokala Fernströmpris vid Lunds universitet.

“Komplementsystemet” är namnet på en grupp proteiner som spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar. Dessa proteiner kan bland annat skydda mot angrepp av bakterier. Även proteinerna i den sårskorpa som bildas när blodet levrar sig efter en skada har förmågan att skydda mot en bakterieinfektion.

Artur Schmidtchens forskning handlar om att hitta peptider, proteinfragment, från dessa och andra skyddande proteiner och utveckla dem till läkemedel för patienter vars eget bakterieskydd inte fungerar som det ska. Redan i vår ska han testa en gel med sådana antimikrobiella peptider på patienter med böjveckseksem, s k atopiskt eksem.

– Eksem orsakas inte i första hand av bakterier, men vi vet att de allra flesta eksempatienter har mycket mer stafylokocker på huden än friska personer. Kan vi få ner bakteriemängden kanske det kan hindra att nya eksemutbrott sätter igång, hoppas Artur Schmidtchen.

Eksem, ytliga hudinfektioner och bensår är några områden där bakteriebekämpande peptider skulle kunna användas. Ett annat är i samband med sår och operationer.
Infektioner i operationssår är inte ovanliga, och brukar behandlas med antibiotika. Men eftersom allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika är det en metod läkarna skulle vilja undvika. En peptidsalva på sårområdet kanske skulle kunna hålla bakterierna borta och hindra att infektionerna uppstår.

– Jag opererar en hel del, och funderar alltid på hur man ska bära sig åt för att minska infektionsrisken och få en bättre sårläkning, säger Artur Schmidtchen. Han är glad åt att ha fått det lokala Fernströmpriset just med motiveringen att han bedriver “translationell forskning med stor klinisk relevans”, dvs forskning som knyter samman grundforskningens laboratorium med behandlingen av patienter på sjukhuskliniken.

Fernströmpriserna delas ut av Eric K Fernströms stiftelse. Denna delar varje år ut dels ett nordiskt pris på 1 miljon kr till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels lokala priser på 100 000 kr till yngre forskare vid var och en av de sex medicinska fakulteterna i Sverige.

Kontaktinformation
Mer information Artur Schmidtchen, 046-2224522 eller 0733-336431, Artur.Schmidtchen@med.lu.se. En artikel om forskningen finns på

Nya sätt att bekämpa bakterier

 lästid ~ 2 min