Tema

Från folkhem till karriärhushåll. Doktorsavhandling om den nya husliga arbetsdelningen.

Mellan hembiträdet i 1930-talets tvåförsörjarhem och dagens invandrarkvinna som städar villan några timmar i veckan åt stressade barnfamiljer har mycket förändrats. Ellinor Platzer vill i sin doktorsavhandling i sociologi ge en översikt över hur kvinnor under olika tidsperioder har förenat förvärvsarbete med hushållsarbete och familjeliv.

Det växande behovet av hushållstjänster i Sverige från mitten på 1980-talet och framåt är utgångspunkten i denna avhandling. Vissa politiska aktörer har argumenterat för att skattereducerade hushållstjänster är en strategi för att uppnå balans mellan karriärarbete och familjeliv. Detta förslag möttes av ett starkt ideologiskt motstånd – den så kallade pigdebatten – och en formell lag var inte möjlig att införa förrän den 1 juli 2007.

Ellinor Platzer säger att dagens skattelättnader inom hushållssektorn inte är unikt i sitt slag. Tvärtom har statliga ingrepp haft stor betydelse för att vissa grupper i samhället ska kunna uppnå balans i livet. De tre tidsperioder som behandlas i denna avhandling är 1930-talet, 1960-1970 och 1990-2000. Fokus ligger på kvinnors arbete utanför hemmet, barncentreringen, traditionellt kvinnoarbete och den senare professionaliseringen av detta samt kollektiva lösningar på problem som uppstår när framför allt kvinnor försökt kombinera yrkesarbete med hemarbete och familjeliv. Lösningen under den första tidsperioden var hembiträdessystemet, under den andra perioden offentlig barnomsorg och under den tredje skattereducerade hushållstjänster. I alla tre faserna har processen när privata bekymmer framkallat politiska åtgärder framställts som om den vore en allmän angelägenhet trots att det i själva verket har varit vissa gruppers problem som skulle lösas.

Doktorsavhandlingen ”Från folkhem till karriärhushåll. Den nya husliga arbetsdelningen” försarars fredagen den 21 september, kl. 13:00 i sal Weber, Växjö universitet. Opponent är docent Liselotte Jakobsen, Karlstads universitet.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar lämnas av Ellinor Platzer, tel 0470-70 82 16, e-post ellinor.platzer@vxu.se eller informatör Cecilia Brandel, tel 0470-70 85 96, e-post cecilia.brandel@vxu.se.

Beställ boken från Arkiv förlag i Lund på telefon 046-13 39 20 eller e-post: arkiv@arkiv-forlag.m.se. Avhandlingen är även sökbar i databasen DIVA. http://www.vxu.se/bib/diva/avhandlingar/

Från folkhem till karriärhushåll. Doktorsavhandling om den nya husliga arbetsdelningen.

 lästid ~ 1 min