Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2007

Skolan präglas fortfarande av ett “vi- och dem”-tänkande

Trots att var femte grundskoleelev har en kulturell och etnisk bakgrund som skiljer sig från den helsvenska grundskoleelevens, präglas undervisningen fortfarande av ett “vi och dem”- tänkande. Lärarnas oförmåga att undervisa i mångkulturella miljöer leder till sämre skolresultat. Det menar forskaren Hans Lorentz vid Lunds universitet som i dagarna lägger fram en ny pedagogisk avhandling om diskussionen kring det mångkulturella i samhället och i skolan.

Olika regeringar har de senaste decennierna vid flera tillfällen deklarerat att det mångkulturella samhälle som vi lever i måste återspeglas inom utbildningen. Utbildning på alla nivåer ska främja kulturell identitet, ge kunskap om och respekt för andra kulturer, heter det. Men trots sina demokratiska ideal har flera statliga betänkanden hävdat att skolan är präglad av diskriminering, fientlighet samt orättvis och kränkande behandling av ’de andra’.

– Ett stort problem i dagens mångkulturella skola är att det finns ett glapp mellan den kunskap som existerar inom den interkulturella pedagogiska forskningen och innehållet i dagens lärarutbildning, säger Hans Lorentz som menar att det idag inte finns några klara riktlinjer för hur denna interkulturella pedagogik, som tar hänsyn till mångfalden i klassrummen, ska införlivas i undervisningen.

I sin forskning undersöker och analyserar Hans Lorentz hur talet om det mångkulturella inom utbildning och politik har beskrivits åren 1973-2006. På vilka sätt har man beskrivit likheter eller skillnader? Har det funnits skillnader eller likheter mellan olika tider när man har beskrivit det mångkulturella? Vad är det som har sagts och vad har inte sagts?

Disputationen är på fredag den 21 september på Palaestra, Lundagård, Paradisgatan 2. Opponent är professor Pirjo Lahdenperä och tillställningen startar kl. 10.15.

Kontaktinformation
Hans Lorentz ställer gärna upp för intervjuer. Tala med honom på 046-222 87 35, 0704-74 45 95, eller e-posta honom Hans.Lorentz@pedagog.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera