Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2007

Rotarianen är man, medelklass och framgångsrik

Varje vecka träffas ca 30 000 svenska rotarianer på informella lunchmöten. De allra flesta av dem är män och de arbetar i ledande positioner eller i välbetalda professionsyrken. Rotary utgör ett stort osynligt och slutet nätverk för dem som tillhör rätt samhällsklass.

Serviceorganisationen Rotary grundades i USA 1905 som en modern yrkesinriktad variant av ett ordenssällskap. I Sverige etablerades Rotary 1926. Organisationen har 1,2 miljoner medlemmar över hela världen, varav 30 000 i Sverige.

Medlemmarna i Rotary representerar, enligt organisationen själv, ett yrkesmässigt tvärsnitt av det samhälle där de verkar. I verkligheten är Rotary dock en sammanslutning för samhällets övre skikt. Yrken som snabbköpskassörska, taxichaufför, pizzabagare och undersköterska finns inte representerade, medan det däremot är gott om direktörer, advokater, professorer och läkare. Den typiske rotarianen är man, gift och har en god inkomst. Genom Rotary får han tillgång till ett informellt nätverk som gynnar hans karriär eller affärsverksamhet.

Det konstaterar Robert Hamrén i sin avhandling som läggs fram vid Tema genus, Linköpings universitet, den 14 september. Han har studerat en organisation som knappast intresserat forskningen tidigare, och han har gjort det utifrån ett köns- och klassperspektiv.

– Vita heterosexuella män i den övre medelklassen granskas sällan, konstaterar han, eftersom de utgör normen i samhället. De utgör en “kultur utan kultur”. I verkligheten är kön och klass centralt för medlemskapet i Rotary, men det ser de inte själva. De tror sig vara köns- och klassneutrala.

Nu är Rotary inte längre en helmanlig sammanslutning. 1987 dömde USA:s högsta domstol organisationen till att också öppna sig för kvinnor. Fortfarande utgör de dock en liten minoritet av medlemmarna, i Sverige ca 18 procent. I systerorganisationen Inner Wheel är kvinnliga anhöriga till rotarymedlemmar välkomna i omsorgsgivande och stödjande funktioner.

Närvaron av kvinnor i Rotary har dock snarast förstärkt könsmönstren, säger Robert Hamrén. Han beskriver hur kvinnan fortfarande hyllas i sin roll som hemmafru, maka och moder.

– Kvinnorna sägs stå för något annorlunda, för den mer privata sfären, hemmet och de lite mjukare frågorna.
Medlemmarna i Rotary är enligt sin självbild godhjärtade och betydelsefulla samhällsmedborgare. De har framåtanda och höga ideal. De är ärliga, arbetsamma, plikttrogna och har en yrkesmässigt hög etik. Ursprunget till denna rotaryanda finns i en amerikansk affärscentrerad serviceideologi som också uttrycks i Rotarys motto: “He profits most who serves best”.

Kontaktinformation
Avhandlingen heter “Vi är bara några kompisar som träffas ibland. Rotary som en manlig arena”. Robert Hamrén nås på telefon: 070-4712339, e-post: robha@tema.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera