Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2007

Lokalkulturen står sig starkt i en moderniserad värld

Ny teknik gör det möjligt att kommunicera utan gräns, ändå används den kanske mest för att umgås med vänner i grannskapet. En ny avhandling i etnologi från Umeå universitet undersöker hur modernisering påverkar och påverkas av lokalkulturen.

Gymnasieungdomars kommunikation på nätet sker till mycket stor del lokalt, i grannskapet och den egna kommunen. Också chattandet med kompisarna utgör en del av den lokala gemenskapen. Trots modernisering, globalisering och en rad nya tekniska möjligheter att kommunicera med människor runt om i världen är den lokala identiteten och tillhörigheten fortfarande väldigt betydelsefull för människor – Inte ens IT-revolutionen har förmått att ändra på detta förhållande. Det är en av slutsatserna i Lars Olov Sjöströms etnologiska avhandling Modernitet i det traditionella – Kulturbyggen och gränser inom ett nordsvenskt område. En annan central slutsats är att moderniteten skapar nya “kulturgränser” i meningen sociala och mentala gränser. De skapas genom att människor tänker och agerar olika i förhållande till det moderna. Dessa nya gränser är dynamiska och förändras ständigt.

I avhandlingen tecknas ett antal kulturbilder från olika tidsperioder av människorna i samhällsomvandlingen. Forskningsarbetet har främst fokuserats på Skellefteåområdet och övre Norrland under de senaste 150 åren, men slutsatserna kan ses som allmängiltiga och berättar något om hur vi människor reagerar inför modernisering och hur denna påverkar och påverkas av en befintlig lokal kulturell identitet.

Den första undersökningen i avhandlingen har ägnats åt gymnasieungdomars Internetanvändning och lokala gemenskap i övre Norrland i vår egen tid. I nästa kapitel skildras hur 1930-talets starka materiella, ekonomiska och sociala moderniseringsvågor drog fram över Skellefteåområdet och hur nya innovationer och tankesätt möttes av såväl förtjusning som starkt motstånd. Det tredje kapitlet beskriver hur livsstilar formas, utvecklas och uttrycks i såväl stadsmiljö som i kringliggande landsbygd under decennierna från Skellefteås stadsbildande 1845 och framåt. Slutligen har också festmåltiderna i samband med bröllop och begravning i Västerbottens län studerats och analyserats ur ett modernitetsperspektiv.

Genom hela avhandlingen förs en övergripande diskussion om modernisering och lokal kultur utifrån begreppen basal och variabel modernitet. Den basala moderniteten står för de strukturella moderniseringskrafterna, främst inom de teknologiska, ekonomiska och naturvetenskapliga fälten medan den variabla moderniteten beskriver skeenden när det gäller politiska, rättsliga, etiska, religiösa och estetiska förhållanden.

Avhandlingen har utarbetats inom forskningsprogrammet Kulturgräns norr:
http://www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=243

Fredagen den 21 september försvarar Lars Olov Sjöström, institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, sin avhandling i ämnet etnologi med titeln Modernitet i det traditionella. Kulturbyggen och gränser inom ett nordsvenskt område.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet. Fakultetsopponent är t.f. professor Solveig Sjöberg-Pietarinen, Jyväskylä Universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Lars Olov Sjöström
Telefon: 070-697 00 22
E-post: lars.olov.sjostrom@mhf.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera