Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2007

Ett steg närmare livmodertransplantation för kvinnor

Kvinnor som saknar livmoder kan i framtiden kanske bli gravida efter att ha genomgått en transplantation. En livmoder är ett organ som klarar att kylas innan det transplanteras. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Tre procent av alla infertila par kan inte bli gravida för att kvinnan av olika anledningar inte har någon livmoder. Sedan flera år pågår forskning som ska göra det möjligt att ge kvinnan en ny livmoder genom transplantation.
– Eftersom det är ett relativt nytt forskningsområde är det viktigt att vi först tar reda på mer om hur livmodern fungerar vid transplantation, säger biologen Caiza Almén Wranning.

När ett organ som ska transplanteras tas ut ur donatorn kan det skadas av syrebrist innan det opereras in i mottagaren. Om organet är skadat ökar risken för att det stöts bort av kroppen. Organet kan också bli inflammerat i mottagaren och i värsta fall kan organet dö.
– Mina resultat visar att livmodern är ett organ som har en relativt hög tolerans mot skador som orsakas av syrebrist. Både kyla och en särskild förvaringslösning kan användas för att skydda livmodern, säger Caiza Almén Wranning.

Analyser av livmodervävnad som kvinnor donerat till forskningen visade att livmoderns muskler fungerade som de skulle om livmodern kyldes i skyddande vätska under 24 timmar. Den hade också kvar sin biokemiska aktivitet.

I studier med får och gris kunde djurens egna livmödrar förvaras i kyla och i skyddande vätska under två timmar och sedan opereras in i djuren. Organen uppvisade bara små skador efter en kort tids kylförvaring. Den skyddande lösningen gjorde att organen skadades ännu mindre. I en annan studie kunde möss som fått en ny livmoder från en genetiskt likadan mus få normala ungar efter transplantationen.
– Det är också ett viktigt resultat av studierna att vi kunde se att dessa experimentmodeller fungerar. Det innebär att dessa djurmodeller är användbara i den fortsatta forskningen kring andra frågor som rör livmodertransplantation, säger Caiza Almén Wranning.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi
Avhandlingens titel: Surgery and ischemia in utererus transplantation: studies in various experimental models

Avhandlingen försvaras fredagen den 14 september, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Caiza Almén Wranning, biolog, telefon: 073-157 82 43, e-post: caiza.wranning@obgyn.gu.se

Handledare:
Professor Mats Brännström, telefon: telefon: 031-342 22 27, e-post: mats.brannstrom@obgyn.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera