Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2007

Datorpoesin tänjer på genregränserna

Vad händer med poesin i den digitala tidsåldern? I ett av de första vetenskapliga arbetena någonsin på området har Maria Engberg studerat hur datorns förmåga att kombinera ord, bild, rörelse och ljud påverkar både skrivandet och läsandet. Avhandlingen, som granskas den 14 september, är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Blekinge Tekniska Högskola.

– Den digitala poesins sätt att experimentera med språket väcker frågor och utmanar uppfattningar om litteratur som har formats av den tryckta boken, berättar Maria Engberg, som bland annat har studerat vad det här innebär för litteraturforskningen.

Hon har analyserat verk av engelskspråkiga poeter som John Cayley, Stephanie Strickland och Thomas Swiss. Fokus ligger på rum, tid, rörelse samt ord- och bildkonstruktioner. Dikterna har skrivits, eller snarare skapats, genom datorteknik och publicerats till exempel på internet eller CD-skivor. Vissa verk kan upplevas som tredimensionella installationer, som skapats i rummet med hjälp av så kallade vr-kuber och augmented reality-miljöer, och där läsaren själv kan gå omkring i installationen. Maria Engberg undersöker hur dikternas form konstruerar olika läsarpositioner som utmanar traditionella synsätt på dikt och läsning, formade av den tryckta sidans visuella konventioner.

– Läsningen blir ett sätt att använda dikten och läsaren blir en aktiv medaktör. Men dikterna kan också ta bort den här möjligheten och låta läsaren bli en tittare som betraktar den digitala dikten, som likt en poetisk film blandar samman ord, bild, ljud och rörelse till ett, förklarar hon.

Litteraturforskningen har på senare år kommit att fokusera allt mer på de visuella formerna, och inom den digitala poesin ställs frågan om det visuella på sin spets. Hur undersöker, analyserar och tolkar man litteratur som tänjer på genregränserna? I anknytning till den här frågan diskuterar Maria Engberg också litteraturens materialitet, dvs dess medium, visuella utseende och kulturella sammanhang. Det kan gälla frågor som vilken betydelse bokstävernas utseende och placering har, eller hur musik och ord samspelar.

– Hur läser man till exempel en dikt vars verser döljer sig bakom bilder av stjärnor och konstellationer?

Porträttbild på Maria Engberg finns att ladda ner på adressen http://info.uu.se/press.nsf/9E8289A30D8BF23BC12573540028B7A9/$File/portratt_mariaengberg.jpg

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Maria Engberg, 0455-38 53 67 eller 0455-26218, e-post: maria.engberg@engelska.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera