Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 september 2007

TBE virus funnet hos flyttande fästingar

TBE eller fästingburen hjärninflammation är vissa år en vanlig infektion i Ryssland, Baltikum och vissa centraleuropeiska länder. I Sverige insjuknar cirka 100 personer varje år, varav de flesta i kust eller Mälarnära områden i Uppland, Stockholm och Sörmland.

Under de senaste åren har TBE diagnostiserats från nya områden, bland annat kring Vättern och Vänern. Förutom en ökad medial uppmärksamhet kan en förklaring till spridningen av TBE virus infekterade fästingar vara att de följer med flyttande fåglar.

Vid Ottenby fågelstation på Öland insamlades 1155 fästingar från flyttfåglar. Fästingarna analyserades på Smittskyddsinstitutet i Solna efter förekomsten av TBE virus.

I fyra av de insamlade I. ricinus fästingarna hittades TBE virus med hjälp av PCR. En analys av ringmärkningsåterfynd av de fågelarter som bar infekterade fästingar (trädpiplärka, taltrast och rödstjärt) visade på ett ostligt ursprung inkluderande Finland och Baltikum.

Eftersom fästingen sitter fast upp till en vecka när den suger blod kan bärarfågeln flyga en längre sträcka och därmed sprida infekterade fästingar till nya lokaler. Möjligen kan utbredningen och den fläckvisa ökningen av TBE i Sverige förklaras av att flyttfåglar transporterar TBE virus infekterade fästingar till nya områden.

Forskningen är presenterad i en artikeln som är publicerad i Emerging Infectious Diseases och kan läsas i sin helhet via refernslänken nedan.

Kontaktinformation
Jonas Waldenström, Sektionen för Zoonotisk Ekologi och Epidemiologi, Högskolan i Kalmar
jonas.waldenstrom@hik.se
070-201 82 18

Björn Olsen, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala
bjorn.olsen@hik.se
0480-446125 eller 070-238 49 44

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera