Artikel från Linköpings universitet
10 september 2007

LiU stärker satsningen på papperselektronik

En ny donationsprofessur gör det möjligt för Linköpings universitet att ytterligare stärka den framgångsrika forskningen om papperselektronik i Norrköping.

Magnus Berggren blir första innehavaren av universitetets Önnesjöprofessur. Han driver idag den internationellt ledande forskningen inom bioelektronik och pappersbaserad elektronik vid LiU Norrköping. Professuren finansieras genom en donation på 1 miljon kronor årligen i 15 år från Karl Erik Önnesjös* stiftelse för vetenskaplig forskning och utveckling, ett resultat av kampanjen Forskning & Framtid.

– Det är en stor ära för mig. Donationsprofessurer är relativt ovanliga i Sverige. Det är extra roligt att det genom Holmen finns en stark lokal förankring och att man där varit beredd att satsa på ett så framtidsinriktat område, kommenterar Magnus Berggren.

– Vi är inne i ett spännande skede där verksamheten växer och där jag också tror att vi snart kommer att se olika industriella tillämpningar. Jag var nyligen i Kalifornien där jag mötte ett stort intresse för vår verksamhet från industrin, säger han.

– Magnus Berggren är en forskare med en stark internationell lyskraft. Det man gör i Norrköping runt pappers- och bioelektronik är i absolut världsklass. När Magnus nu tillträder en donationsprofessur innebär det också att vi kan göra en kraftfull ökning av våra insatser inom området och vi räknar med att skapa ett Önnesjös centrum för papperselektronik, berättar Helen Dannetun, dekanus för Tekniska högskolan vid LiU.

– Att stärka och vidareutveckla excellenta forskningsmiljöer ligger i linje med universitetets strategi och det är också vad utbildningsministern efterlyst. Här visar vi att LiU har förmågan till detta, säger hon.

– Det är mycket glädjande att universitet på detta sätt förvaltar donationsmedlen till att ytterligare stärka en mycket framgångsrik forskningsmiljö där ny teknik skapar nya användningsområden för papper. Förmågan att driva framgånsrik tvärvetenskap och förena både svåra grundvetenskapliga och industrirelevanta frågeställningar tilltalar oss, säger Göran Lundin, ordförande i Karl Erik Önnesjös stiftelse för vetenskaplig forskning och utveckling.


*)Karl Erik Önnesjö (1919-2003) var en legendarisk chef för Holmens bruk och under närmare ett halvsekel djupt involverad i strukturomvandlingen av svensk skogsindustri.

Kontaktinformation
Helen Dannetun 0706-481323, helda@tfk.liu.se
Magnus Berggren 0709-783430, magnus.berggren@itn.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera