Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2007

Genernas betydelse för ledgångsreumatism kartlagd

Nu har människans hela arvsmassa genomsökts i jakt på generna bakom ledgångsreumatism. Resultaten, som bekräftar tidigare hypoteser men även sätter fokus på helt nya gener, presenteras i två artiklar i den ledande tidskriften New England Journal of Medicine.

Ledgångsreumatism är den vanligaste reumatiska sjukdomen och förekommer hos ungefär en procent av befolkningen. Orsakerna bakom sjukdomen är okända, men forskarna tror att risken att insjukna påverkas i ungefär lika hög grad av genetiska faktorer som av miljö och livsstil.

Genom ett internationellt forskningssamarbete, lett av professorerna Lars Klareskog och Lars Alfredsson vid Karolinska Institutet i samarbete med forskningsgrupper från USA och Singapore, har nu arvsmassan hos drygt 1500 reumatiker jämförts i sin helhet med arvsmassan hos 1850 kontrollpersoner. Analysen visar att arvsmassorna hos reumatiker och icke-reumatiker skiljer sig åt på tre ställen, dels i två gener som tidigare kopplats till sjukdomen, dels i ett tidigare outforskat genkomplex som kallas TRAF-C5.

Parallellt med detta har de svenska och amerikanske forskningsgrupperna använt samma material för att undersöka betydelsen av ett specifikt område i arvsmassan. Resultatet blev att ytterligare en gen, STAT4, kunde kopplas till ledgångsreumatism.

Både de sedan tidigare kända generna och de nyupptäckta TRAF-C5 och STAT4 är på olika sätt viktiga för funktionen hos kroppens immunceller.

– Det är spännande att vi har hittat nya enskilda gener som påverkar sjukdomsrisken, men det viktigaste är att vi får en bredare bas för att förstå vilka mekanismer som spelar in vid sjukdomens uppkomst och förlopp. Eftersom de två viktigaste generna redan var kända visar det att vi är på rätt spår, säger Lars Klareskog.

Studierna är exempel på den växande trenden mot att bedriva genetisk forskning genom storskaliga internationella samarbeten. Sveriges unika patientregister utnyttjas här för insamling av proverna och för analys av samverkan mellan gener och omgivningsfaktorer medan den genetiska analysen sker med toppmodern teknik i Singapore.

– Vi satsar mycket på samarbeten med just Singapore eftersom det är ett land som just nu investerar väldigt aktivt i biovetenskap och bioteknik. Detta är den andra studien inom samarbetet med Singapore som faller väl ut, säger Jan Carlstedt-Duke, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

Publikationer:

“TRAF1-C5 as a Risk Locus for Rheumatoid Arthritis – A Genomewide Study”, New England Journal of Medicine, 10.1056/nejmoa073491, Online 5 september 2007.

“STAT4 and Risk of Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus”, New England Journal of Medicine, 6 september 2007.

Kontaktinformation
För mer information om studierna:
Professor Lars Klareskog
Institutionen för Medicin, Solna
Tel: 08-517 745 29
E-post: Lars.Klareskog@ki.se

Frågor om Singapore-samarbetet:
Professor Sven Petterson, koordinator
Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi
Tel: 08-524 866 86
Mobil 070-528 66 86
E-post: Sven.Pettersson@ki.se

Presskontakt:
Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera