Tema

KTH inviger eget dagis

KTH har startat ett eget korttidsdagis för barn i åldrarna sex månader till tre år. Quottis, som dagiset heter, ska underlätta för småbarnsföräldrar på KTH att kombinera föräldraskap och arbete. Fredag 7 september blir det invgining med pannkakstårta, saft och ballonger.

KTH är först bland universiteten i Sverige med att erbjuda anställda denna möjlighet till tillfällig barnpassning – någon förskola i ordets vanliga bemärkelse är det inte.

– Vi vill ge en möjlighet för barnlediga att enkelt behålla kontakten med KTH. Att till exempel kunna delta i ett möte med kollegor utan att behöva engagera släkt och vänner för ett par timmars barnpassning, säger Margareta Norell Bergendahl, prorektor på KTH som drivit frågan om korttidsdagiset.

Föräldrar kan boka in sina barn i högst tre timmar vid tre tillfällen per vecka. Tre barn åt gången tar man emot, det är alltså dagis i liten skala det handlar om. Möjlighet finns dock att ta emot dubbelt så många barn om behovet visar sig stort, berättar Elisabeth Elgstedt, förskolechef på Östermalm som tillsammans med kollegan Lena Lidén driver korttidsdagiset genom ett nybildat bolag. Elisabeth Mosqueda, förskolepedagog med flera år i branschen, tar hand om barnen.

Försöket med tillfällig barnpassning har utvecklats inom projektet Future Faculty som ska skapa attraktiva arbetsmiljöer för lärare/forskare och studenter. Det leds av Margareta Norell Bergendahl.

– Det har visats att forskare och lärare vill ha kontakt med sina projekt även under föräldraledighet, Quottis är ett steg på vägen. Nästa steg kan vara ett dagis för gästforskarbarn, och varför inte ett KTH-fritids för större barn för enstaka lediga dagar, säger hon.

Lokalerna för barnpassningen är även tänkta att kunna fungera som mötesplats för forskande småbarnsföräldrar, ett behov som framkommit i den undersökning som gjorts bland småbarnsföräldrar på KTH.

– Att kombinera ett krävande forskarjobb med små barn är en utmaning, det kan vara värdefullt att möta andra i samma situation, säger Margareta Norell Bergendahl.

Försöket med korttidsdagis finansieras delvis genom Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och ska pågå under tre år.

Tid: Fredag 7 september kl. 14.00
Plats: Quottis lokaler, Teknikringen 14 bv, KTH Campus Valhallavägen, Stockholm

Kontaktinformation
Mer information
Anders Lundgren, förvaltningschef KTH, 08-790 7222, alund@admin.kth.se
Margareta Norell Bergendahl, 08-790 8068, maggan@kth.se

KTH inviger eget dagis

 lästid ~ 2 min