Tema

LÄGG NED ”DÅLIGA” SKOLOR!Institutet för Framtidsstudier arrangerar Framtidsfokus med temat Friskolorna och framtiden

Antologin Friskolorna och framtiden redovisar de senaste vetenskapliga resultaten beträffande friskolors effekter i tre viktiga avseenden; effektivitet, kostnader och segregation.

Ett resultat är att friskolor i vissa situationer ger upphov till ökade kommunala skolkostnader. I framtiden kan det innebära att kommunala skolor läggs ned. Detta behöver inte vara av ondo menar antologins redaktör Anders Lindbom. – Om skolor med dåliga studieresultat läggs ned kan skolsegregationen minskas. Forskningen visar vidare att ökad konkurrens förbättrar resultaten för eleverna i de kommunala skolorna.


Medverkande vid Framtidsfokus:
Anders Lindbom, statsvetare, Uppsala Universitet
Joakim Palme, sociolog, Institutet för Framtidsstudier
Peter Holmberg, Myndigheten för skolutveckling
Maria Rankka, Timbro
Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens tankesmedja
Anders Björklund, nationalekonom vid SOFI, Stockholms Universitet.
Mikael Palme, Lärarhögskolan, Stockholm.


Tid: Måndag den 3 september 2007 kl.13.15-16.30
Plats: Kulturhuset, Studio 3 (plan 3), Stockholm
Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se eller
fax 08-24 50 14 senast fredag 24 augusti.
Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Anders Lindbom, anders.lindbom@ibf.uu.se eller mobil: 073-5905639

Institutet för Framtidsstudier
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

LÄGG NED ”DÅLIGA” SKOLOR!Institutet för Framtidsstudier arrangerar Framtidsfokus med temat Friskolorna och framtiden

 lästid ~ 1 min