Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 augusti 2007

Berzelii-centret i Umeå har invigts:Granen nytt fokus för skogsbiotekniken

Berzelii-centret i skogsbioteknik vid Umeå Plant Science Centre är en av de allra största samlade forskningssatsningarna i landet de senaste årtiondena. Centret disponerar omkring 200 miljoner kronor under de kommande tio åren. Tack vare stödet kan skogsbioteknikforskningen i viss utsträckning skifta fokus.

Nu inleds på allvar kartläggningen av granen, det träd som idag är det kanske viktigaste för svensk skogsnäring och skogsindustri.

– Skogsbioteknikforskningen vid Umeå Plant Science Centre har hittills framförallt varit inriktad på asp och modellväxten backtrav, arter vilkas alla gener blivit kartlagda. De nya forskningspengarna gör det nu möjligt att på allvar börja utforska granen, säger professor Ove Nilsson, som är ledare för det nya forskningscentret.

– Förhoppningen är att vi ska hitta verktyg för att kunna öka skogstillväxten och anpassa träden till ett nytt klimat. Vi tror också att det kommer att gå att få fram vedfiber av olika slag, som lämpar sig för olika slutanvändningar, allt ifrån bioenergi till olika nya kompositmaterial.

Invigningen av det nya forskningscentret skedde i närvaro av både SLU:s och Umeå universitets rektorer samt VINNOVAs generaldirektör. De gläder sig mycket åt denna jättesatsning.

Så här säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse:

– Svensk skogsindustri har en ledande position på världsmarknaden, och Sverige är världsledande inom trädförädling och skogsbioteknik. Tanken med Berzelii-centret är att internationellt ledande grundforskning ska kopplas ihop med utveckling av framtida produkter och processer inom skogsbruk och jordbruk. Sådan kunskap behövs bland annat för att utveckla förädlingsprogram inriktade på framtida marknadskrav och ett föränderligt klimat. Det är ett spännande och framtidsinriktat samarbete mellan forskning och näringsliv som kommer att befästa och ytterligare stärka en redan världsledande forskningsmiljö vid UPSC.

Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet, säger:

– Berzelii-centret vid UPSC är, förutom en manifestation av forskning i världsklass, ett utmärkt exempel på en organisationsform som för samman grundforskning direkt med näringslivet. Centret är dessutom ytterligare ett bevis på det utmärkta samarbete som finns mellan SLU och Umeå universitet.

VINNOVAs generaldirektör Per Eriksson framhåller betydelsen av starka forskningsmiljöer i vårt land:

– Satsningar på starka forsknings- och innovationsmiljöer är avgörande för att akademin och näringslivet i Sverige ska kunna behålla och utveckla sin internationella konkurrenskraft. Miljön och satsningen i Umeå är ett utmärkt exempel på detta.

Det var i slutet av september förra året som Vetenskapsrådet, VR, och VINNOVA beslutade att ge det föreslagna centret 100 miljoner kronor i Berzelii-stöd. Umeå universitet, SLU, SweeTree Technologies, Sveaskog, Holmen Skog och Bergvik Skog bidrar med ytterligare cirka 100 miljoner kronor. Även branschorganisationen Skogsindustrierna är med i samarbetet.

Kontaktinformation
Ove Nilsson, SLU, tel 090-786 84 87.
E-post: Ove.Nilsson@genfys.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera