Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2007

Unga muslimska kvinnor om manligt och kvinnligt

Hur ser unga utövande muslimska kvinnor i dagens Sverige på relationen mellan könen? Vilka frågeställningar om genus väljer de att lyfta fram? Har de möjligheter att delta i församlings- och föreningsaktiviteter, karriär och offentlig debatt? Finner de stöd inom muslimsk ungdomsrörelse? Dessa frågor besvaras av Pia Karlsson Minganti i en ny avhandling i etnologi vid Stockholms universitet.

Avhandlingen är en analys av intervjuer med och observationer bland nio unga kvinnor engagerade i sunni-muslimska organisationer i Sverige. De är födda i Västasien, Nord- och Östafrika, av föräldrar med varierande tro på islam. Under barnaåren kom de till Sverige, gick i skolan här och talar nu flytande svenska.

– De här tjejerna har erfarenheter av olika samhällen och olika sätt att organisera relationer mellan kvinnor och män. De reflekterar över likheter och skillnader, för- och nackdelar. Som medlemmar i muslimska organisationer deltar de aktivt i ansträngningarna att förstå hur islam och genus ska efterlevas här och nu, säger Pia Karlsson Minganti.

Under ungdomsåren utvecklade kvinnorna en syn på sig själva som “praktiserande” muslimer som tar sin religion på stort allvar.

– Deras fromhet och aktivism utanför hemmen medförde ökad auktoritet i relation till familjemedlemmar, men blev även skäl till konflikter. De tvingades hantera fördomar om kvinnor, men också om muslimer, säger Pia Karlsson Minganti.

Avhandlingen belyser spänningar mellan genus, religion, etnicitet och generation. I ljuset av samtida debatter om multikulturalism, erkännande- och identitetspolitik diskuteras också spänningar mellan det att positioneras som individ, kvinna och medlem i religiösa/etniska minoriteter.

– I centrum står kvinnornas vilja att uppfattas som fullvärdiga individer och att inte avfärdas som varande underlägsna män, “lösaktiga” eller “stackars förtryckta muslimska kvinnor”, menar Pia Karlsson Minganti.

Studien erbjuder vidare insikter om global islamisk väckelse och skapandet av en distinkt islamisk identitet. Den belyser muslimsk ungdomsrörelse i en svensk kontext, med tendenser till både separatism och integration.

Avhandlingens titel: Muslima. Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige

Relevanta länkar
www.ungamuslimer.nu
www.sverigesmuslimskarad.se

Ytterligare information
Pia Karlsson Minganti, doktorand vid Avdelningen för etnologi, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Stockholms universitet, tfn 018-133603 eller 073-0693253, e-post: pia.karlsson@etnologi.su.se. Pia bor i Uppsala.

För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-16 4090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera