Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2007

Forskning, form, funktion och finansiering förenas i nytt centrum för framtidens mobiltelefoni

Idag invigs nya MOBILE LIFE VINN Excellence Center i Kista. Vid centret kombineras forskning om ny mobil teknik och användarvänlighet med nya sätt att tillhandahålla dessa tjänster till konsumenterna. Vid invigningen demonstreras några av framtidens konsumentprodukter inom mobiltelefoni och vinnarna av studenttävlingen "Mobil 2020" tillkännages.

Vid centret utgår all forskning från användarvänligheten. Vi är en gemensam, neutral arena där forskare och industriella samarbetspartners kan mötas. Vår “affärsidé” är att användarens behov och kreativitet ska finnas med i hela processen från tanke till färdig produkt, säger Kristina Höök, föreståndare för centret och professor i människa-maskin interaktion vid Stockholms universitet.

Totalt kommer forskningsverksamheten att omfatta ungefär 210 miljoner kronor under tio år från akademiska och industriella aktörer. När centret är fullt utbyggt finansierar industrin, universitetet och VINNOVA vardera en tredjedel av verksamheten.

Vid invigningen demonstreras framtida produkter inom mobiltelefoni; till exempel en känslodagbok som samlar SMS, foton från mobilen och en sorts kroppsminnen från sensorer på användarens kropp samt en applikation som möjliggör för flera användare att tillsammans producera och konsumera mobil video.

Under eftermiddagen tillkännages vinnaren vinnarna av tävlingen “Mobil 2020”, som består av två moment – en designdel och en novelldel. Totalt 25 studenter från bland annat Sydkorea, Kanada och USA har lämnat in bidrag. Vinnaren av designtävlingen erbjuds en sex månaders anställning där han eller hon under halva tiden ska arbeta med ingenjörer, designers och forskare på Sony Ericsson i Lund och halva tiden med forskare vid Mobile Life

Förutom professor Kristina Höök kommer verksamheten att ledas av docent Lars Erik Holmquist, docent Oskar Juhlin och docent Annika Waern.

Centret finns vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet inom Campus IT-universitetet i Kista. Verksamheten bedrivs i samarbete med de svenska IT-instituten SICS och Interactive Institute. Ett flertal andra aktörer deltar, bland annat Ericsson, Sony Ericsson, TeliaSonera, Microsoft Research, Stockholm Innovation and Growth, Kista Science City och Stockholms stad.

För ytterligare information kontakta följande forskare vid Mobile Life Center:
Kristina Höök, professor, mobil 070-5617035, e-post kia@dsv.su.se, webbsida www.dsv.su.se/~kia
Oskar Juhlin, docent, mobil 070-379 39 64, e-post oskarj@tii.se, webbsida www.tii.se/mobility/People/oskar-web/index.htm
Lars Erik Holmquist, docent, mobil 0703-55 85 00, e-post leh@viktoria.se
Annika Waern, docent, mobil 070-3363916, e-post annika@sics.se

För bilder kontakta:
Maria Erlandsson, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 01, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera