Artikel från Göteborgs universitet
29 augusti 2007

Med en stadskopia utforskas andra världar

Göteborg är från början en imitation av en holländsk stad. Och att imitera platser kan vara ett effektivt sätt att ifrågasätta den egna kulturella identiteten.- En rekonstruktion av en främmande plats gör det möjligt att möta och undersöka kulturella skillnader, säger Staffan Appelgren, som i en ny avhandling studerar en imitation av en holländsk stad i sydvästra Japan.

Med utvecklingen av teknologi, ekonomi och massmedia reser inte bara människor, varor och kapital över världen. Även kultur “reser” på helt nya sätt. Miljöer som simulerar andra, fjärran platser, är en konkret form av kultur som flyttas över stora avstånd. Det kan vara förflyttningar över rum eller tid, över geografiska såväl som historiska avstånd. När stadens omvandling öppnar platser för byggnation kan detta ge nya möjligheter till så kallade simuleringar, som att bygga kvarter i exempelvis historisk eller utländsk stil.

Ett exempel på detta är Huis Ten Bosch i sydvästra Japan som simulerar en historisk holländsk stadsmiljö. Den har en bofast befolkning, men är också en välbesökt turistattraktion.
– Jag har tittat på vad som händer när materiell kultur i form av byggnader, stadsmiljöer och artefakter i simulerad form tas från en plats och placeras på en ny plats, i ett nytt sammanhang, säger Staffan Appelgren som doktorerar vid Globala studier, Göteborgs universitet.

Avhandlingen visar att mimesis (imitation) ofta är en viktig komponent i förståelsen av simulerade miljöer. Studien argumenterar för att mimesis också kan vara ett kraftfullt verktyg vid utforskande av den egna och andras kultur och identiteter. Platsen fungerar som både en lokal och en translokal plats: både förankrad i den lokala historiska och kulturella kontexten, och sträcker sig bortom det lokala.

Staden Huis Ten Bosch är också ett bidrag till diskussionen om livsstil och frågan om tid och plats för rekreation i det japanska samhället. Ett annat viktigt syfte är att skapa en modell för den upplevelseorienterade servicenäringen i en region som drabbats hårt av nedläggningar inom tillverkningsindustri och tung industri.
– Syftet med staden, som byggdes i början av 1990-talet, förklarar Staffan Appelgren, är att revitalisera diskussionen om stadsplanering i Japan genom att införliva ekologiska, sociala och kulturella aspekter.

Utöver den kulturella analysen av Huis Ten Bosch som en samtida simulerad plats med lokal förankring, så placerar avhandlingen även fenomenet i en kulturhistorisk tradition och kopplar den till moderna simulerade miljöer som världsutställningar och temaparker, samt redogör för den ekonomisk politiska bakgrunden till den snabba tillväxten av simulerade miljöer i Japan sedan mitten av 1980-talet.

Materialet till avhandlingen är insamlat genom deltagande observation i samband med ett antropologiskt fältarbete under ett års tid i Huis Ten Bosch.


Avhandlingens titel: Huis Ten Bosch: Mimesis and Simulation in a Japanese Dutch Town

Tid och plats för disputation: Lördagen den 8:e september 2007, kl. 10.15, Sal 220, Annedalsseminariet, Campus Linne, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Staffan Appelgren, tel: 031-786 4333 (arb.), mobil: 073-4047440.
e-post: staffan.appelgren@globalstudies.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera