Artikel från Karolinska Institutet
27 augusti 2007

Stockholm Brain Institute – nytt center ska lyfta svensk hjärnforskning till internationell toppnivå

Genom ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet, samlar Stockholm Brain Institute (SBI) tio internationellt framstående forskargrupper inom kognitiv neurovetenskap och biologisk beräkningslära. Till sitt förfogande har SBI en högteknologisk kapacitet som gör centret världsunikt.

Tre forskningsområden står i fokus för SBI: lärande och minne, emotioner samt agerande och känsel. Dessa forskningsområden studeras utifrån tre perspektiv: utveckling och åldrande, könsskillnader samt sjukdomar i hjärnan. Genom tillgång till den allra senaste hjärnavbildningstekniken, extremt kraftfulla datorer för avancerade beräkningar och ett flertal databanker (exempelvis Betula- och Tvillingregistret), kan modeller för hjärnans arbetssätt och effekter av behandling studeras. Målet är att utveckla biomarkörer för diagnostik samt nya behandlingsprinciper.

Pressinbjudan
Den 29 augusti äger den officiella invigningen av SBI rum. Journalister är välkomna att delta i hela programmet. Möjlighet finns också att boka intervju med några av våra ledande forskare.
Tid: Onsdag 29 augusti, klockan 11.00
Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet Campus, Solna
Anmälan: asa.hedberg@ki.se

SBI har utvalts till ett Berzelii Centrum av Vetenskapsrådet och VINNOVA och fått ett tioårigt programstöd. Ett Berzelii Centrum riktar sig mot excellent grundforskning med en tydlig ambition att samverka med näringsliv och offentlig sektor för att på sikt nyttiggöra forskningen genom kommersiella tillämpningar.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Professor Hans Forssberg, föreståndare SBI
Tel: 08-517 77 350
E-post: hans.forssberg@ki.se

Med Dr Åsa Hedberg, projektkoordinator SBI
Tel: 08-517 77 348
Mobil: 070-639 73 48
E-post: asa.hedberg@ki.se

Stockholm Brain Institute (SBI) är ett forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. SBI samarbetar även med AstraZeneca, IBM, Stockholms Läns Landsting, Karolinska Universitetssjukhuset samt International Neuroinformatics Coordination Facility. För mer information gå in på www.stockholmbrain.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera