Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2007

Nu kan “utanför-kroppen-upplevelser” studeras i laboratorium

Människor som varit nära döden kan ofta vittna om så kallade utanför-kroppen-upplevelser, där de sett sig själva från en annan plats i rummet. Forskare vid Karolinska Institutet har nu hittat en teknik som återskapar känslan hos friska personer vid fullt medvetande. På så sätt hoppas de kunna undersöka förhållandet mellan kroppen och “jaget” i laboratoriemiljö.

– Idén till studien fick jag för flera år sedan. Jag funderade på vad som skulle hända om man flyttade en persons ögon till en annan plats i rummet? Det har visat sig att det visuella perspektivet är helt avgörande för hur jaget upplevs, säger Henrik Ehrsson, forskningsledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Experimenten går till så att forskarna kopplar två videokameror, som är placerade bredvid varandra – som robotögon – till en display på försökspersonen huvud, en kamera för varje öga. Kamerorna placeras bakom personen och riktas mot denna. Försökspersonen ser då sig själv utifrån, så som en annan person ser på en.

Men för att kunna framkalla en utanför-kroppen-upplevelse krävs dessutom att försökspersonen känner sitt jag utanför sin fysiska kropp. En sådan känsla kan forskaren framkalla genom att stå framför kamerorna och peta mot en punkt strax under dessa, det vill säga på bröstkorgen på “fantomkroppen” – alltså den illusoriska kropp som försökspersonen förnimmer utanför sin fysiska kropp – samtidigt som den verkliga bröstkorgen berörs utan att försökspersonen ser det.

– Hjärnan reagerar då på den hand som berör den illusoriska kroppen, varpå försökspersonen får en stark upplevelse av att befinna sig flera meter utanför sin verkliga kropp. Jaget har alltså flyttat två meter i rummet och lämnat den verkliga kroppen som istället känns som ett tomt skal, en docka, säger Henrik Ehrsson.

För att bevisa illusionen vetenskapligt, slog Henrik Ehrsson till fantomkroppen på de tolv försökspersonerna med en liten hammare, och mätte graden av hudsvettning som svar på provokationen. Det visade sig att personerna uppvisade samma fysiologiska stressreaktion som när man hotar någons riktiga kropp, men bara under just de perioder då försökspersonerna verkligen upplevde utanför-kroppen-illusionen.

Det här nya verktyget i laboratoriemiljö gör det möjligt att för första gången bedriva naturvetenskaplig forskning kring det som vi kallar jaget, dels grundforskning och dels tillämpad forskning inom till exempel datorvetenskap.

– I framtiden kanske man inte bara styr en person i en virtuell miljö utan man blir den virtuella personen, det vill säga ens jag kan flytta in i virtuella personer, säger Henrik Ehrsson.

Henrik Ehrsson är även verksam som forskare vid University College i London.


Publikation:
“The experimental induction of out-of-body-experiences”
Science, 24 augusti 2007

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med dr Henrik Ehrsson
Tel: 08-517 76149
E-post: henrik.ehrsson@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera