Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 augusti 2007

Centrum för Allmänmedicin fördjupar samarbetet med Stanford University

Jan Sundquist, professor vid Karolinska Institutet och verksam vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) har utnämnts till rådgivande professor (consulting professor) vid Stanford University, School of Medicine, Stanford Prevention Research Center. Utnämningen innebär ett fördjupat samarbete mellan CeFAM och det prestigefyllda amerikanska universitetet.

– Det är en ära och ger möjlighet att skapa en kreativ forskningsmiljö som fokuserar på viktiga folkhälsoproblem, bredare och kvalitativt bättre forskning och ökad spetskunskap om hur man designar studier om olika riskfaktorer och förebygger hjärt-/kärlsjukdomar, säger Jan Sundquist.

Han kommer att ägna en del av sin arbetstid åt undervisning och handledning av yngre forskare samt egen forskning tillsammans med kollegor vid både Stanford University och Centrum för allmänmedicin. Bland annat ska de analysera samspelet mellan boendemiljö, ärftlighet och insjuknandet i hjärt-/kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Hur olika faktorer påverkar komplikationer vid graviditet ska även undersökas.

Några av studierna är redan igång. En handlar om att utvärdera och utforma det “goda bostadsområdet”. Där undersöker forskarna hur en ombyggnad av miljonprogramområdet Hovsjö i Södertälje påverkar människors hälsa och livsstilsvanor. En annan studie tar upp hur bostadsmiljön påverkar det växande fostret och tidpunkten för förlossning.

För att främja det internationella samarbetet, kunskapsöverföring och lärande planeras webbaserat klassrum för att i real tid kunna genomföra föreläsningar och videokonferenser mellan forskargrupper samt för personal och studenter, framförallt i primärvården.

– Det är en infrastruktur som främjar flervägskommunikation och ett dynamiskt samspel där idéer och kunskap kan fångas upp och korsbefruktas. Dessutom kan vi spara tid och resekostnader, säger Jan Sundquist.

Läs mer på:
http://prevention.stanford.edu/facultystaff/faculty.asp
http://www.cefam.se

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:

Professor Jan Sundquist, verksamhetschef CeFAM
Mobil: +46 (0)73- 366 26 34
E-post: jan.sundquist@ki.se

Daphne Macris, informationsansvarig CeFAM
Mobil: +46 (0)73-91 45 245
E-post: daphne.macris@sll.se

Centrum för allmänmedicin, CeFAM, är det största utbildnings-, utvecklings- och forskningscentrat inom allmänmedicin i landet och bland de största i Europa. Över 170 forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs inom exempelvis diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, cancer och ärftlighet, psykisk ohälsa, fysisk aktivitet, mag- tarmsjukdomar, omvårdnad, hälsa och livskvalitet i olika bostadsområden och migrationsmedicin. CeFAM är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera