Artikel från Formas
14 augusti 2007

The Baltic Turntable

Östersjöregionen som modell för en god marin miljö och en stark regional utveckling. Det är visionen för ett projekt som presenteras på ett seminarium den 17 augusti under Världsvattenveckan i Stockholm. Ett nytt synsätt på hållbar förvaltning av en gemensam vattenresurs är kärnan i projektet.

Färgfabriken, Stockholm International Water Institute (SIWI), Formas och Sida inbjuder till seminarium:

The Baltic Turntable

Östersjöregionen som modell för en god marin miljö och en stark regional utveckling. Det är visionen för ett projekt som presenteras på ett seminarium den 17 augusti under Världsvattenveckan i Stockholm. Ett nytt synsätt på hållbar förvaltning av en gemensam vattenresurs är kärnan i projektet.

Östersjöregionen har en lång historia av samarbete mellan kringliggande länder. De senaste 40 åren har dock präglats av motstridiga intressen och åtföljande spänningar. Men östersjöländernas värderingar, intressen och mål förenas alltmer. Den stora utmaningen är att utnyttja tillväxtpotentialen i regionen och
samtidigt uppnå en god marin miljö.

Välkommen till detta seminarium som presenterar en modell för att uppnå den uppställda visionen för Östersjön år 2040. Den nya modellen bygger på förhandling och medling och ger verktyg som ska aktivera dialogen mellan forskare, samhälle och politiker över gränserna och mellan olika sektorer.

Program:

Datum och tid: fredag den 17 augusti klockan 13:30-17:00
Plats: Folkets Hus, Rum 300
Ordförande: Jakob Granit, specialist inom vattenresursfrågor, Sverige

14:00 Välkomsthälsning och presentation, Jakob Granit

Session nr 1: Vad har vi lärt oss av 40 års samarbete?

14:10 Dr. Stephen Lintner, Teknisk rådgivare, Världsbanken
14:25 Mr. Mats Hellström, fd jordbruksminister, ambassadör och landshövding i Stockholm.
14:40 Prof. Sven Erik Jørgensen, Kungliga danska apoteksskolan, Danmark, samt representant för forskningsprogrammet MARE, som tagit fram beräkningsverktyg för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödningen inom Östersjöområdet,
www.mare.su.se


15:00 Kaffepaus

15:20 Mr. Jan Åman, VD för Färgfabriken, Sweden
15:35 Mr. Niclas Grandén, Vice VD, Ineo Oy, Finland


Session nr 2: Presentation av modellen och jämförelse med andra liknande vattenprojekt i världen.


15:50 Presentation av modellen. Jakob Granit

16:00 Diskussion av förslaget och jämförelse med andra vattenprojekt i världen. Medverkande experter från ERA-Net
Bonusprojektet, www.bonusportal.org

17:30 Seminariet avslutas

Länk till Världsvattenveckan www.worldwaterweek.org

Kontaktinformation
Länk till Världsvattenveckan www.worldwaterweek.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera