Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 augusti 2007

Nytt test avslöjar riskkonsumtion av alkohol och begynnande missbruk

Snart kan det bli enkelt att upptäcka om någon har alkoholproblem. Med ett litet stick i fingret kan en ny metod spåra missbruk som inträffat någon gång de senaste två veckorna. Den kan även avslöja skadlig och riskfylld konsumtion, t ex upprepade kraftiga helgfyllor. Metoden är snabbare, billigare och mer pricksäker än nuvarande varianter, vilken gör den intressant för vårdcentraler, arbetsplatser och på andra platser där det är viktigt med hälsokontroller.

– Människor med begynnande alkoholmissbruk försöker ofta mörka sina problem för både sig själv och andra. Att upptäcka problemen i tid är därför viktigt. Och för piloter, chaufförer och andra yrkesgrupper kan alkoholmissbruk vara direkt farligt för yrkesutövandet, påpekar Arthur Varga, forskare i tillämpad biokemi på Lunds Tekniska Högskola som utvecklat metoden.

Vargas arbete inleddes med en doktorsavhandling i medicin. Där analyserade han en nyupptäckt biomarkör (förändringar av lipidmolekyler i blodet) som endast uppstår då det finns etanol i blodet. Han utvecklade då en s k högtrycks-vätskekromatografisk metod som idag används på Universitetssjukhuset i Lund.

Men eftersom metoden är ganska omständlig med långa analystider för varje prov, samt ger avfall i form av organiskt lösningsmedel, har han efter avhandlingen studerat andra möjligheter att fånga upp och mäta förekomsten av fosfatidyletanol, som biomarkören heter. Det har visat sig att en s k kapillärelektrofores (CE) baserad metod har många fördelar.

– Det går förenklat till så att ett biologiskt material, vanligtvis en bloddroppe, genom extraktion töms på fetter. Sedan sprutas den in och separeras i en CE-enhet. Provsvar kommer inom fem minuter. Nuvarande metoder är, utöver att de är dyra och provsvaret tar längre tid, i vissa fall bristfälliga då de ger felaktiga provsvar, menar Arthur Varga. Han beräknar att forskningen kan kommersialiseras inom ett till två år.

10-15 procent av befolkningen står för 50 procent av all alkoholkonsumtion, vilket innebär att ca en miljon av den svenska befolkningen har en hög konsumtion, som kan vara skadlig och riskfylld.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Arthur Varga, Med Dr, Tillämpad biokemi, tel: 046-222 81 77, 073-954 52 93 Arthur.Varga@tbiokem.lth.se eller Staffan Nilsson, professor, Teknisk analytisk kemi, 046-222 81 77, Staffan.Nilsson@analykem.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera