8 augusti 2007

Svensk-dansk expedition ska utforska havsbotten i Arktis

Söndag 12 augusti går isbrytaren Oden från Tromsö till Arktis med svenska och danska forskare ombord. Den aktuella polarforskningsexpeditionen, LOMROG (Lomonosov Ridge Off Greenland), kommer att kartlägga havsbotten och vattenmassorna norr om Grönland med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten. Expeditionen är en del av det Internationella polaråret 2007-2008 (IPY) och det danska kontinentalsockelprojektet.

Under LOMROG ska området norr om Grönland, mellan 83 och 87 grader nordlig bredd, studeras under ca fem veckor. Särskilt Lomonosovryggen – en bergsrygg på havsbotten – tilldrar sig forskarnas intresse. Till sin hjälp mot packisen kommer Oden att ha världens starkaste isbrytare, den ryska “50 let pobedy”, som under LOMROG gör sitt första internationella uppdrag. Polarforskningssekretariatet chartrar båda isbrytarna för svensk och dansk räkning, samt leder expeditionen.

De svenska forskarna ska studera delar av glaciationshistorien i Arktis, variationer av det permanenta packistäckets utbredning och oceancirkulationens utveckling och dess betydelse i det globala klimatsystemet. Till sin hjälp har de bl.a. ett nytt flerstråligt (multibeam-) ekolod, som ger 3D-bilder av havsbottnen med hög upplösning. Oceanografiska och geologiska prover kommer också att tas och geofysiska mätningar att utföras. De svenska forskarna kommer från Stockholms och Göteborgs universitet.

De danska forskarna kommer främst att arbeta inom det danska kontinentalsockelprojektet, med koppling till FN:s havsrättskommission om nationers anspråk på havsbotten mer än 200 sjömil från kusten. Deras undersökningar består av insamlande av batymetriska (djup-), seismiska och gravimetriska data i undersökningsområdet. Kanada genomför ett liknande kontinentalsockelprojekt och de båda länderna samarbetar, därför finns även en kanadensisk forskare med ombord. Ytterligare ett danskt projekt deltar i LOMROG, där en forskare från Grönlands naturinstitut ska undersöka havsisens betydelse för transport av koldioxid från atmosfären ned i havet samt den mikrobiella aktiviteten i packisen. De danska deltagarna kommer från GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), Danmarks Rumcenter, Farvandsvæsenet samt Aarhus och Roskilde universitet.

Polarforskningssekretariatets lärarstipendiat Carin Sjöö, från Fyrisskolan i Uppsala, ska delta i det svenska forskningsprojektet. Ett danskt TV-team från produktionsbolaget STV kommer att göra en dokumentärfilm under expeditionen.

Mer information om LOMROG finns på följande webbsidor, där också rapporter och bilder från expeditionen kommer att publiceras efter avfärd:
www.polar.se/expeditioner/swedarctic2007
www.geo.su.se/geology/lomrog_2007
http://a76.dk/expeditions/lomrog2007

Kontaktinformation
På ett pressmöte ombord på Oden kommer LOMROG att presenteras i detalj. Tid: lördag 11 augusti kl 15.30. Plats: kajplats 25 i hamnen Breivika, Tromsö, Norge. Föranmälan till pressmötet ska ske senast fredag 10 augusti kl. 16.00 till Sofia Rickberg, biträdande expeditionsledare och informationssekreterare på Polarforskningssekretariatet, som också kan ge mer information om arrangemanget och expeditionen. E-post: sofia.rickberg@polar.se eller mobiltelefon: +46 70-344 92 65. Observera att ingen släpps ombord
på fartyget utan föranmälan. VÄLKOMNA!

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera