Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juli 2007

Kinnvika – med fokus på arktisk uppvärmning

I dag inleds ytterligare en etapp inom det internationella forskningsprogrammet som har sin bas i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard. De första rekognosceringsturerna till området gjordes redan 2005, och sedan vårvintern 2007 har forskare arbetat vid Kinnvika. Nu är det alltså dags för en större grupp forskare och tekniker att arbeta i fält i området kring Kinnvika.

Inom forskningsprogrammet vid Kinnvika arbetar sammanlagt ett sjuttiotal forskare från 15 länder, och de täcker forskningsområden såsom glaciologi, geologi, ekologi, atmosfärskemi, arkeologi och vetenskapshistoria.

Forskningsstationen vid Kinnvika togs i drift under det Internationella geofysiska året 1957-58 och användes som bas och övervintringsstation för den finsk-svensk-schweiziska expeditionen.

Den gamla forskningsstationen kommer att fungera som en forskningsplattform för fältarbetena, bl.a. vid Vestfonna, en glaciär där provtagningar kan ge information om klimat- och miljöförhållanden i området i ett historiskt perspektiv. Isen i glaciären fungerar som ett klimatarkiv. Provtagningarna kan ge besked om klimatförändringar och effekter på biologiska och geovetenskapliga system.

Forskningen vid Kinnvika har ett stort nordiskt stöd, genom bl.a. Polarforskningssekretariatet i Stockholm, Arctic Centre i Rovaniemi, universitetsfilialen UNIS på Svalbard, Nordiska ministerrådet samt genom geofysiska institutet vid polska vetenskapsakademien.

Det Internationella polaråret 2007-2008 uppmärksammas världen över genom ett omfattande forskningssamarbete och insatser i fält. Kinnvikaprojektet har stöd inom det Internationella polaråret.

Kinnvikaprojektet är en del av Polarforskningssekretariatets arktiska forskningsprogram SWEDARCTIC under sommaren 2007. Forskningen i fält kommer att kunna följas med rapporter och bilder på Polarforskningssekretariatets webbplats www.polar.se/expeditioner/swedarctic2007/
Läs även om Kinnvikaprojektet på www.kinnvika.net

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av Eva Grönlund, informationssekreterare på Polarforskningssekretariatet, telefon 08-673 97 30, mobiltelefon 070-344 92 51, e-post eva.gronlund@polar.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera